CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA MẮT TÂN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN
VÀ ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆTNAM


Hình ảnh Buổi giới thiệu Tân Ban Thường Vụ (2019-2021) Hội Đồng Liên Tôn VN tại HK
Hình ảnh Hội Đồng Liên Tôn VN tại HK cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam

PHẦN I: NGHI THỨC KHAI MẠC
6:00 pm – 6:30 pm: Đón tiếp quan khách, ghi tên quan khách danh dự và mời vào chỗ ngồi.
(Phụ trách: Ban tiếp tân Cao Đài & Chính Thống Giáo).
6:30 pm – 6:45 pm: Giới thiệu quan khách (Giáo Sĩ Mai Biên và Ông Nguyễn Khanh)
6:45 pm – 7:00 pm: Lễ khai mạc.
(Phụ trách: Tập Thể Chiến Sĩ VNCH (Ông Richard Bùi Đẹp)
•Một hồi chiêng trống – Phụ trách: Hội Cao Niên Công Giáo -- Ông Nguyễn Thông)
•Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà, •Quốc Ca Hoa Kỳ, •Phút mặc niệm
•Các ca đoàn đồng ca “Trả lại cho dân”
(Phụ trách chiếu slide show hay in phát lời nhạc & phát nhạc đệm: Ngô Thiện Đức)

PHẦN II: LỄ RA MẮT TÂN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN:
7:00pm – 7:10pm: Lời Chào mừng và phát biểu mãn nhiệm của Nguyên Chủ Tịch HDLT (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)
7:10 PM – 7:15 PM: Giới thiệu Tân Ban Thường Vụ 2019-2021 (LM Trần Văn Kiểm)
  • Chủ tịch Ban Thường Vụ: Giáo sư Nguyễn Thanh Giầu (Phật giáo Hòa Hảo)

  • Phó Chủ tịch Nội vụ: Giáo sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo)

  • Phó Chủ tịch Ngoại vụ: LM Trần Công Nghị (Công Giáo)

  • Tổng Thư ký: Chánh trị sự Hà Vũ Băng( Cao Đài Giáo)

  • Thủ Qũy: Mục sư Lê Minh (Tin Lành)

7:15 PM – 7:25 PM: Lời Phát biểu của Tân Chủ Tịch HĐLTVN-HK (Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu)
7:25pm – 7:40pm: Lời chúc mừng của Quan Khách
7:40pm – 7:45pm: Ban Tù Ca Xuân Điềm

PHẦN III: QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
7:45pm–7:55pm: Audio Lời phát biểu của Giám Mục Hoàng Đức Oanh.
7:55pm- 8:15pm: Công bố QUYẾT NGHỊ của HĐLTVN-HK (Chánh trị sự Hà Vũ Băng)
8:15pm – 8:25pm: Ca Đoàn Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

PHẦN IV: THẮP NẾN & CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
8:25 PM – 8:45 PM: Nghi thức thắp nến và dâng lời cầu nguyện (LM Mai Khải Hoàn)

PHẦN V: NGHI THỨC BẾ MẠC
8:40 pm – 8:45pm: Lời cám ơn của Ban tổ chức (LM Trần Công Nghị)
8:45 pm – 9:00 pm: Các Ca Đoàn đồng ca bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”
9:00 pm: Kết thúc.