QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm các tôn giáo: Cao Đài, Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo và Chính Thống Giáo.
Thành viên các tôn giáo tham dự Đại Hội thường niên của Hội Đồng vào ngày 04 tháng 01 năm 2019, tại Trung Tâm Công Giáo, thuộc Giáo Phận Orange, thành phố Santa Ana, California đồng:

NHẬN ĐỊNH

Từ khi nắm giữ quyền hành ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1945 cho tới khi chiếm đoạt toàn thể đất nước Việt Nam vào năm 1975 và trong những năm sau đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tìm cách lũng đoạn và kiểm soát tất cả các tôn giáo trong nước. Cụ thể, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thi hành những biện pháp đàn áp tôn giáo một cách tinh vi như đại diện các tôn giáo đã trình bày trong những kỳ đại hội thường niên.

Một số điểm chính như sau:
 • 1. Bắt, giam cầm, thủ tiêu các hàng lãnh đạo, giáo phẩm, tu sĩ, tín đồ có uy tín, có ảnh hưởng.
 • 2. Cấm đoán, hạn chế việc tuyển bổ, đào tạo tu sĩ.
 • 3. Hạn chế việc di chuyển, sinh hoạt của các giáo sĩ, tu sĩ.
 • 4. Đập phá, tịch thu các cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, các cơ sở xã hội.
 • 5. Hạn chế tối đa các sinh hoạt tôn giáo như thờ tự, lễ nghi, cắt xén và hạn chế phổ biến tài liệu, sách báo tôn giáo.
 • 6. Giải tán, giới hạn việc hội họp sinh hoạt của các hội đoàn tôn giáo.
 • 7. Ngăn cấm, hạn chế việc liên lạc với các giáo quyền ở ngoài nước.
 • 8. Lũng đoạn hàng ngũ các giáo hội bằng cách thành lập các giáo hội quốc doanh, giáo hội độc lập, hoặc cho người xâm nhập vào các tổ chức giáo hội để thu thập tin tức, phá hoại vơí âm mưu phân hóa giữa các giáo hội với nhau.
 • 9- Nhục mạ, phỉ báng các tôn giáo bằng các phương tiện truyền thông, sách báo, chiến dịch rỉ tai v.v. để giảm thiểu uy tín của các tôn giáo. Đặc biệt mới đây nhất, kêu mức án nặng nề cho 4 tù nhân lương tâm gồm: Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Ký giả Trương Minh Đức, Kỹ sư Phạm Văn Trội, cô Trần Thị Xuân và cà gia đình tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Bùi văn Trung, Vương Văn Thả.
Trước việc đàn áp tôn giáo trắng trợn đó của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chúng tôi đồng thanh quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

 • Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những hàng Giáo Phẩm, những tu sĩ, tín đồ của các tôn giáo và những nhà yêu nước đang bị giam giữ hoặc đang bị cô lập quản chế, như Mục sư Nguyễn Trung Tôn Tin Lành, Chánh Trị Sự Hứa Phi Cao Đài, Linh Mục Nguyễn Văn Lý Công Giáo, Hòa Thượng Hòa Thượng Thích Quảng Độ Phật Giáo, các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo như cha con ông Bùi Văn Trung, Nguyễn Bắc Truyển, Vương Văn Thả, Nguyễn Văn Túc và một số các tù nhân lương tâm bị kết án nặng nề như: Trần Huỳnh Duy Thức, Ký giả Trương Minh Đức, Kỹ sư Phạm Văn Trội và cô TrầnThị Xuân.
 • Hoàn trả ngay cho các tôn giáo những tài sản mà họ đã cưỡng chiếm một cách bất hợp pháp từ năm 1975 đến nay .
 • Tôn trọng tuyệt đối quyền căn bản của các tôn giáo trong việc hành giáo và truyền giáo, trong việc huấn luyện, tuyển bổ, thuyên chuyển các tu sĩ của các tôn giáo mà không phải chịu sự kiểm soát của nhà cầm quyền.
 • Hủy bỏ các đạo luật, nghị định nhằm hạn chế các sinh hoạt tôn giáo.
 • Hủy bỏ Luật An Ninh Mạng nhằm bịt miệng tiếng nói của toàn dân đấu tranh cho Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền cho đất nước và Dân Tộc.
 • Ngưng ngay việc đàn áp, chụp mủ đấu tố các Linh mục và bắt giam những người Dân yêu nước biểu tình chống Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng của nhà cầm quyền cộng sãn Việt Nam.
 • Chúng tôi kêu gọi TỔNG THỐNG VÀ QUỐC HỘI HOA KỲ, TỔ CHỨC LIÊN HIỆP QUỐC, QUỐC HỘI LIÊN HIỆP ÂU CHÂU VÀ CÁC QUỐC GIA TỰ DO KHÁC TRÊN THẾ GIỚI.
 • Can thiệp trực tiếp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, buộc họ phải ngưng tất cả các chính sách và việc đàn áp, kỳ thị tôn giáo.
 • Mở các cuộc điều tra tại chỗ về những vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng đã và đang diễn ra tại Việt Nam.
 • Yêu cầu Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ: Cứu xét việc tái xếp loại Việt Nam vào những “Quốc Gia Đặc Biệt Cần Quan Tâm” vì những vi phạm Nhân Quỳền và tự do tôn giáo trầm trọng gần đây.
 • Áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ và hữu hiệu về kinh tế và viện trợ trước những sự vi phạm như đã nêu trên.

Làm tại California ngày 04 tháng 01 năm 2019

(Đồng ký tên)

Thành Viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
Giáo Hội Cao Đài: Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng.
Giáo Hội Công Giáo: Linh Mục Trần Công Nghị, Linh Mục Trần Văn Kiểm, Linh Mục Mai Khải Hoàn.
Giáo Hội Phật Giáo: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Hòa Thượng Thích Chơn Thành.
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Ông Trang Văn Mến
Giáo Hội Tin Lành: Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Mục Sư Lê Minh.
Giáo Hội Chính Thống Giáo: Giáo Sĩ Mai Biên.