Tukwila: Chiều thứ bảy ngày 04 tháng 8 năm 2018, một buổi chiều khá đẹp nơi cao nguyên tình xanh. Hướng về quê hương Việt Nam, trước nổi đau của DânTộc, đông đảo giáo dân giáo xứ CTTĐVN đã tham dự thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam.

Đúng 6 giờ thánh lễ cầu nguyện được cử hành do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Dương Hữu Nhân. Cha Nhân người Canada ngài đang nhận lãnh sứ vụ cổ động việc phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diêp. Ngài nói tiếng Việt khá rành.

Xem Hình

Phụng vụ thánh lễ hôm nay giáo hội mừng Chúa Nhật 18 mùa Thường Niên. Tin mừng Thánh Gioan thuật lạ câu chuyện đám đông dân chúng gặp Chúa Giêsu và Ngài đã chỉ dạy dân chúng những gì: "Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến". Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

Cha Dương Hữu Nhân phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài đã đề cập đến gương đạo đức của cha Trương Bửu Diệp , nhất là lòng thương người nghèo của cha Diệp.

Sau phần lời nguyện kết lễ, cha chủ tế nói: giờ đây chúng ta cùng hướng về Quê Hương Việt Nam, chúng ta cùng nhau tham dự buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam. Cha chủ tế và cha Dương Hữu Nhân tiến đến quỳ trước cung thánh để chủ sự buổi thắp nến. Đèn trong nhà thờ tắt, anh Nghĩa MC từ Ca Đoàn nói: Kính thưa cộng đoàn. Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn. Từ hải ngoại, trong giáo đường ấm cúng này, hôm nay chúng ta cùng nhau hướng về đất Mẹ và cùng nhau cử hành buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam . Kính mời ca đoàn hát bài : Mẹ Rất nhân từ . Bài hát Mẹ rất nhân từ vừa dứt, cha chủ sự cất lên lời nguyện cầu:

Lạy Chúa là Cha Toàn Năng, hôm nay tất cả chúng con đây cùng nhau hướng về quê hương Việt Nam. Lạy Chúa, Dân tộc Việt đang ở trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử, do nạn xâm lăng của Tàu Cộng. Nhà cầm quyền Việt Nam bất chấp sự tồn vong của dân tộc, quên mất cội nguồn dân tộc và đang từng bước dâng đất bán biển cho Tàu Cộng.

Lạy Chúa, Dân Tộc Việt Nam chúng con đã trải qua bao năm thống khổ dưới ách thống trị độc tài của đảng cộng sản vô thần kể từ ngày miền Nam lọt vào tay cộng sản. Bốn Mươi Ba năm nhìn lại, chưa một ngày người dân Việt được sống trong cảnh an bình hạnh phúc. Chưa một ngày người dân Việt được hưởng một nền công lý và hoà bình đích thực. Xã hội ngày càng mất hết căn tính của Dân Tộc Việt. Nạn bất công ngày càng thậm tệ trước mối đe dọa của ngoại bang do đảng cộng sản Việt Nam cúi đầu làm tay sai cho Tàu Cộng.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện thiết tha nhất của chúng con: Xin Chúa cho quê hương Việt Nam sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Xin Chúa qui tụ khối đoàn kết toàn dân, để cùng nhau giải cứu quê hương Việt Nam sớm thoát ra khỏi bàn tay xâm lăng của Tàu cộng do sự tiếp tay của đảng cộng sản Việt Nam vô thần, Xin Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu, chúng con cầu xin nhờ công nghiệp của Đức Kitô Chúa chúng con Amen.

Sau phút cầu nguyện của cha chủ sự, ca đoàn hát bài kinh Hoà Bình : Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....

Bài kinh hoà bình kết thúc, Cha chủ tế và cha Nhân cùng ban phép lành cuối lễ. Buổi Thắp Nến khá cảm động với lời nguyện cầu tha thiết: Xin cho quê hương Việt Nam sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam kết thúc 7 giờ 40, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý