Sáng ngày 5 tháng 7, 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn và truyền cho Bộ Tuyên Thánh công bố các sắc lệnh liên quan đến việc nhìn nhận:

- các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Pietro Di Vitale, giáo dân; sinh ngày 14 tháng 12 năm 1916 tại Castronovo di Sicilia, Ý, và qua đời vào ngày 29 tháng 1 năm 1977;

- các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Giorgio La Pira, giáo dân; sinh ngày 9 tháng 1 năm 1904 tại Pozzallo, Ý, và qua đời tại Florence, Italy ngày 5 tháng 11 năm 1977;

- các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Alexia González-Barros y González, giáo dân, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1971 tại Madrid, Tây Ban Nha, và qua đời tại Pamplona, Tây Ban Nha ngày 5 tháng 12 năm 1985;

- các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Carlo Acutis, giáo dân sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London, Anh, và qua đời tại Monza, Ý vào ngày 12 tháng 10 năm 2006..
Source: Holy See Press Office - Promulgation of Decrees by the Congregation for the Causes of Saints, 05.07.2018