ĐGH nói rằng ngài hy vọng cuộc đàm thoại sẽ dẫn đến một “tương lai hòa bình” cho bán đảo Triều Tiên.

ĐGH đã cầu nguyện cho hòa bình ở Triều Tiên sau khi có cuộc họp sắp tới giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.

Các khách hành hương tập trung tại Quảng Trường Thánh Phê-rô vào Chúa Nhật 10 tháng Sáu để đọc kinh Truyền Tin. Sau đó do lời kêu gọi của một nhóm người, họ lại cùng nhau đọc kinh Kính Mừng cầu nguyện cho hai nhà lãnh đạo trên.

ĐGH nói rằng “ Cha hy vọng cuộc đàm thoại vào những ngày sắp tới ở Singapore có thể góp phần phát triển một con đường tích cực bảo đảm cho một tương lai hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và cho toàn thế giới.”

Tổng Thống Trump và chủ tịch Kim đã có lịch trình cho cuộc họp chưa từng có lần đầu tiên vào hôm Thứ Ba, ngày 12 tháng Sáu giữa lãnh đạo Bắc Hàn và Tổng Thống hiện nay của Hoa Kỳ.

Trước đây ĐGH Phanxicô đã nhắc đến nền hòa bình cho Bắc Hàn vào ngày 29 tháng Tư trong buổi đọc kinh Truyền Tin và đã gởi một lá thư cho các vị lãnh đạo giáo hội ở Triều Tiên kêu gọi cầu nguyện cho cuộc đàm thoại này.

ĐGH nói “Chúng ta hãy cùng nhau xin Mẹ Maria, Nữ Vương của nước Triều Tiên. Xin Mẹ hướng dẫn những cuộc đàm thoại này..
Source: Catholic Herald Pope Francis prays for sucess of Trump-Kim Jong-un meeting