(Vatican News) Bốn mươi ngày sau khi sống lại, Chúa Giê-su đã lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Mầu nhiệm của Lễ Thăng Thiên đã là trọng tâm bài huấn dụ của ĐGH Phanxicô trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào hôm nay, Chúa Nhật, 13 tháng Năm. Lễ Thăng Thiêng là lễ trọng đã được cử hành vào Chúa Nhật tại Ý và những vùng khác trên thế giới.

ĐGH nói rằng mừng lễ Thăng Thiên có hai yếu tố chính. “Một mặt, nó hướng chúng ta nhìn về trời, nơi Chúa Giê-su vinh hiển ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Mặt khác, nó nhắc nhở chúng ta việc khởi đầu sứ mạng của Giáo Hội.”

ĐGH nói rằng sứ mạng loan truyền Tin Mừng mà Chúa Giê-su trao cho Giáo Hội rõ ràng là không giới hạn. Việc này dường như là quá táo bạo, quá sức người, khi chúng ta nhìn vào một nhóm nhỏ các tông đồ mà Chúa Giê-su tin tưởng trao phó cho sứ mạng này. Nhưng điều này cũng giúp chúng ta nhận ra rằng Giáo Hội chỉ có thể chu toàn sứ mạng của mình với sức mạnh mà Thiên Chúa trao ban. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-su nói với các tông đồ rằng “Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thày tại Giê-ru-sa-lem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samria và cho đến tận cùng trái đất.” Sứ mạng này, bắt đầu từ các Tông Đồ, đã được truyền lại cho các vị kế nhiệm qua mọi thời đại và tiếp tục cho tới ngày nay. ĐGH nói rằng “Sứ mạng này đòi hỏi sự hợp tác của tất cả chúng ta.”

Lễ Thăng Thiên cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng gặp Chúa Giê-su và phục vụ Người và là nhân chứng của Người cho anh chị em đồng bào của chúng ta. Chúng ta phải tìm theo Chúa trong thời đại của chúng ta và mang “Lời cứu rỗi của Ngài đến tận cùng trái đất.” ĐGH nói rằng trong cuộc hành trình này, chúng ta gặp được “Chúa nơi những người anh chị em của chúng ta,” đặc biệt những người nghèo khổ nhất trong chúng ta. Từ khởi đầu của Giáo Hội, Chúa Kitô Phục Sinh đã kêu gọi các môn đệ đưa ra những dấu chỉ hy vọng rõ ràng và cụ thể đến với những người khác, và chúng ta cũng được kêu gọi làm như vậy hôm nay.

ĐGH kết thúc bài huấn dụ của ngài với lời cầu nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết “ nâng tâm hồn lên” với Chúa Giê-su và đồng thời vững “ bước nơi dương thế” để can đảm loan báo Tin Mừng trong cuộc sống của chúng ta.

Giuse Thẩm Nguyễn