TUKWILA. Hình ảnh của Chúa Nhật Lễ Lá khi Chúa Giêsu bước vào thành Giêrusalem giữa tiếng hoan hô của dân chúng, đoàn người đông đảo tay cầm lá vạn tuế tung hô Ngài vang dội: "hoan hô Vua dân Do Thái, chúc tụng vua Israel, Ðấng nhân danh Chúa mà đến" trong ngày Lễ Lá. Sau tiếng hoan hô và chúc tụng đó, dân chúng liền trở mặt đấu tố và xử án Ngài nên đã dẫn đến cuộc khổ nạn qua Bài Thương Khó kể lại việc quân lính bắt Chúa Giêsu xử án và Giáo Hội bước vào Tuần Thánh.

Xem Hình

Giáo hội mừng Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu bắt với thánh lễ Tiệc Ly vào chiều thứ năm Tuần Thánh. Cùng hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ CTTĐVN cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly vào lúc 5 giờ và 7 giờ 30 tối. Thánh lễ nào nhà thờ cũng đầy kín các ghế ngồi, rất đông đảo giáo dân ngồi ở hội trường tham dự thánh lễ một cách sốt sắng với màn ảnh lớn trực tiếp truyền hình thánh lễ. Xin giới thiệu vài nét về chương trình Tam Nhật Thánh và lễ Vọng Phục Sinh:

Thứ Năm TuầnThánh: Chiều thứ năm trời Seattle khá đẹp, thánh lễ lúc 7:30 do các em Thiếu Nhi Thánh Thể Đoàn Chúa Hài Đồng phụ trách phụng vụ và đóng vai các Tông Đồ tham gia đoàn Rửa Chân, cha Nguyễn Sơn Miên tuyên uý Đoàn TNTT chủ tế thánh lễ cùng với linh mục Trần Hữu Lân đồng tế và thầy sáu phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ . Cha chủ tế chủ sự nghi thức rửa chân , nhìn hình ảnh một vị linh mục cao niên trên 80 tuổi cúi xuống rửa và hôn chân từng em thiếu nhi thật cảm động.

Sau thánh lễ là cuộc cung nghinh Mình Thánh Chúa đến nhà chầu để canh thức đêm Cực Thánh kỷ niệm cuộc tử nạn của Đức Kitô. Nhà Chầu năm nay được thiết kế một cách trang trọng ở một vị trí khang trang rộng rải đủ cho hàng ngàn giáo dân tham dự giờ chầu một cách sốt sắng. Phiên chầu chung của giáo xứ do các em đoàn Chúa Hài Đồng phụ trách dẫn nguyện một cách sốt sắng đến 10 giờ. Từ 10 giờ đến 12 giờ là phiên chầu của các Giáo Đoàn phối hợp với Các Hội Đoàn thay phiên nhau phụ trách giờ chầu khỏang nửa giờ một phiên. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Giáo Đoàn La Vang cùng một số đoàn thể khác phụ trách giờ sau cùng từ 11:30 đến 12 giờ khuya với phiên chầu thật sốt sắng. Cha Chánh Xứ chủ sự nghi thức bế mạc giờ chầu với lời tung hô chúc tụng Chúa kết thúc buổi canh thức đêm Cực Thánh của mầu nhiệm mang Dấu Ấn Tình Yêu: Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đã thực hiện trước khi Ngài đi vào cuộc Khổ Nạn. Mình Thánh Chúa được cha chủ sự cùng với đông đảo giáo dân hiện diện trong phiên chầu cuối, cùng nhau cung thỉnh MìnhThánh Chúa trở về nhà tạm trong phòng Thánh của nhà thờ. Sự tĩnh lặng của đêm Cực Thánh được trở về trong ngôi thánh đường và mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn cầu nguyện.

Thứ sáu Tuần Thánh: Ngày thứ hai của Tam nhật Vượt Qua đến với dân Chúa nơi đây với nghi thức suy niệm 15 sự Thương Khó của Chúa từ 3 giờ chiều.

Nghi thức Tưởng niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh cũng được cử hành vào lúc 5 giờ và 7giờ 30 tối để đáp ứng nhu cầu của giáo dân. Người viết ghi nhận các buổi cử hành nghi thức này đều rất đông đảo giáo dân tham dự . Đặc biệt buổi tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa vào lúc 4 giờ chiều với những nghi lễ cổ truyền như tháo đanh, hạ xác và táng xác Chúa. Phần Nghi thức Tôn Kính Thánh Giá mở đầu cho buổi Tưỏng Niệm lúc 5 giờ chiều do linh mục Trần Hữu Lân chủ sự. Phần Phụng vụ Lời Chúa với Bài Thương Khó Chúa được hát một cách trọng thể. Sau Bài Thương Khó là lời cầu nguyện chung cho mọi thành phần trong giáo hội và toàn thế giới và phần Hôn Kính Thánh Giá. Thánh Giá được đặt ở 7 vị trí khác nhau trong nhà thờ và ở hội trường để giáo dân hôn kính một cách sốt sắng và thoải mái.

Lúc 9 giờ tối, phần Suy Niệm về cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể phụ trách phần Diễn Nguyện qua hoạt cảnh về cuộc thương khó của Chúa qua nhiều chặng đàng Thánh Giá. Đầu tiên là hình ảnh việc quân lính bắt Chúa Giêsu và nộp cho quan Philatô xử án, với những lời dằn co qua lại giữa quan quân, Philatô đã phủi tay giao Chúa Giêsu cho bọn xử án và đã rửa tay tuyên bố: ta vô tội trong vụ này " và cuộc xử án Chúa Giêsu bắt đầu với hoạt cảnh tra tấn Chúa một cách tàn bạo. Qua nhiều chặng đàng mà Chúa Giêsu đã ngả xuống đất nhiều lần. Một thiếu niên đóng vai Chúa Giêsu vác Thập Giá từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh với các em thiếu nhi trong vai đoàn quân dữ, nhiều tên lính xô đẩy Chúa Giêsu, 2 tên lính dùng roi quất vào tấm thân tiều tuỵ của Chúa thật cảm động. Tiếp đến là chặng thứ mười với hoạt cảnh Chúa bị lột áo ra. Rồi đến Chặng thứ mười một Chúa bị đóng đinh. Cảnh đóng đinh Chúa được diễn tả một cách cảm động với những tiếng búa đóng đinh làm rung chuyển cây thập giá thật sinh động. Chặng thứ mười hai với giờ phút hấp hối và lời trối của Chúa Giêsu làm xé lòng người. Chúa trút hơi thở cuối cùng được diễn tả qua chặng thứ mười ba và cuối cùng là diễn lại cảnh hạ xác Chúa kết thúc phần suy niệm cuộc khổ nạn chủa Chúa và Đức Mẹ ôm xác con vào lòng đã đưa giáo dân đi vào phần suy niệm một cách sốt sắng mang tính thiêng liêng mầu nhiệm hơn.

Thứ Bảy Tuần Thánh kết thúc Tam Nhật Vượt Qua với Thánh Lễ Vọng Phục Sinh và rửa tội tân Tòng lúc 7 giờ 30.

Hằng năm lễ Vọng Phục Sinh lúc 7 giờ 30, giáo xứ thường có các anh chị Dự Tòng được trở thành Tân Tòng khi đón nhận các Bí Tích để chính thức gia nhập gia đình Giáo Hội. Năm nay giáo xứ có 14 anh chị tân tòng được đón nhận vào gia đình giáo xứ cách riêng và trở thành con cái Hội Thánh Chúa . Đêm canh thức Vọng Phục Sinh được mở đầu bằng nghi thức làm phép lửa. Cha Chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế thánh lễ và chủ sự các nghi thức phụng vụ, thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ .

Đúng 7giờ 30, giờ canh thức Vọng Phục Sinh bắt đầu, tất cả đèn trong nhà thờ đều tắt. Trước cửa nhà thờ, những người đỡ đầu và anh chị Tân Tòng cùng với nghi đoàn gồm các em ban Lễ Sinh và các vị Thừa Tác Viên Thánh Thể đã tập trung chung quanh một chậu lửa khá lớn. Ngọn lửa vừa bùng cháy, Cha chủ sự bắt đầu đọc lời nguyện: “Lạy Chúa, Chúa đã nhờ Con Chúa mà ban cho các tín hữu lửa vinh quang của Chúa, xin Thánh hóa lửa mới này và xin nhờ tuần lễ Phục Sinh này, cho chúng con được sốt sắng ao ước những sự trên trời, để chúng con đạt tới ngày sáng láng vĩnh cửu với tâm hồn trong sạch. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.(mọi người thưa Amen). Đoạn cha chủ tế lấy lửa đốt nến Phục Sinh và bắt đầu làm phép cây Nến Phục Sinh.”.Cha chủ tế kẻ hình Thánh Giá trên cây nến khi kẻ hàng dọc với lời công bố : Chúa Kitô hôm qua và hôm nay, khi kẻ hàng ngang ngài đọc: Nguyên thủy và cùng đích, phía đỉnh hàng dọc là Alpha, phía dưới là Omêga. Bốn góc của hình Thập giá được ghi niên hiệu của năm 2018 theo thứ tự bốn số 2,0,1,8 từ trái sang phải ở phần trên và phần dưới hàng dọc của hình Thập Giá.

Nghi thức được tiếp nối qua phần rước Nến Phục Sinh, biểu tượng của ánh sáng Chúa Kitô. Thầy phó tế cầm Nến Phục Sinh đi vào cửa chính của Thánh Đường, dừng lại và hát câu: “Ánh Sáng Chúa Kitô”, mọi giáo hữu đều cất tiếng : “Tạ ơn Chúa”. Nến Phục Sinh được tiến lên hướng Cung Thánh và dừng lại ở giữa với lời công bố lần thứ hai : “Ánh Sáng Chúa Kitô”, mọi giáo dân thưa " Tạ ơn Chúa" Nến Phục tiếp tục tiến lên cung thánh, với lời công bố lần thứ ba: "Ánh sáng Chúa Kitô" mọi người cùng đáp lại : “Tạ ơn Chúa”. Ánh lửa từ nến phục sinh được chuyển đến cho mọi cây nến đang có trong tay toàn thể giáo hữu hiện diện. Sau khi toàn bộ đèn cầy của giáo dân đã được đốt cháy từ Ánh Sáng Nến Phục Sinh, cha chủ tế bước lên Cung Thánh và đọc lời nguyện mở đầu nghi thức canh thức Phục Sinh: “Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và miệng lưỡi con, để con xứng đáng và đủ tư cách công bố tin mừng phục sinh của Chúa: Nhân danh Cha và Con và Thánhh Thần”. cộng đoàn thưa Amen

Khi lời nguyện của cha chủ tế kết thúc, Thừa tác viên đem Nến Phục Sinh cắm vào chân đèn. Nghi thức phụng vụ lời Chúa được mở đầu với giọng hát vang lên của thầy phó tế:” Hãy vui lên, hỡi ca đoàn Thiên sứ, hãy vui lên, hỡi những mầu nhiệm thánh. Tiếng loa cứu độ, hãy vang khúc mừng Vua Cả khải hoàn. Vui lên hỡi trái đất rực rỡ trong ánh sáng huy hoàng….” Sau đó là phần các bài đọc từ cựu ước và kết thúc qua phần kinh vinh danh, toàn bộ đèn cầy của giáo dân cầm trong tay đều được tắt để bắt đầu nghi thức canh thức đón Phục Sinh qua phần phụng vụ Lời Chúa.

Mở đầu là Bài đọc I: trích sách Sáng Thế (Is 54 : 5-14) kể lại câu chuyện Chúa nói Abraham: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi". Bài đọc II: trích Sách Xuất Hành (Xh 14,15 15-15,1) mô tả việc Chúa cho Mosê dẫn toàn dân Irael vượt giữa lòng biển để tránh quân Ai Cập truy bắt. Bài Đọc III: trích sách Tiên tri Isaia (Is 54 : 5-14) với đoạn giới thiệu:"Ðấng đã tạo thành ngươi thống trị ngươi, danh Người là Chúa các cơ binh, Ðấng Cứu Chuộc ngươi là Ðấng Thánh Israel, Người sẽ được tôn xưng là Thiên Chúa khắp địa cầu.. Bài Đọc IV: trích sách Tiên tri Barúc. (Br 3, 9-15. 32 - 4, 4): Hỡi Israel, hãy nghe các giới răn ban sự sống; hãy lắng tai nghe để hiểu biết sự khôn ngoan.

Kết thúc phần cựu ước, đèn trong nhà thờ được mở sáng lên và ca đoàn hát kinh Vinh Danh, bức màn che trên cung thánh được từ từ hạ xuống, hình ảnh Chúa Phục Sinh hiện tỏ tỏ cùng với tiếng chiêng trống ngân vang mở đầu dấu hiệu biểu tỏ niềm vui mừng của toàn thể dân Chúa trong giáo xứ đang hiện diện cùng nhau đón mừng Chúa Phục Sinh một cách long trọng. Phần phụng vụ lời Chúa được tiếp nối với bài Thánh Thư của Thánh Phaolô ( Rm 6,3-11) gởi tín hữu Rôma: "Chúa Kitô, một khi tự trong cõi chết sống lại, Người không chết nữa". Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu gìới thiệu câu chuyện về ngày thứ ba kể từ khi Chúa Giêsu bị chôn trong mồ:" Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: "Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Ðây Ta đã báo trước cho các bà hay". Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta".

Cha Nguyễn Hiệp phụ trách giảng lễ. Trong bài chia sẻ; cha cũng bày tỏ niềm vui với giáo xứ trong ngày lễ mừng Chúa Phục sinh và nhất là ngài bày tỏ niềm vui khi biết được giáo xứ đã có 14 anh chị Tân Tòng được đón nhận các phép Bí Tích hôm nay để trở thành con cái Chúa. Sau bài giảng là nghi thức ban các phép Bí Tích từ Rửa Tội, Thêm Sức cho các anh chị Tân Tòng một cách trọng thể do cha chánh xứ chủ sự.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc gần 10 giờ đêm sau lời cám ơncủa cha chánh xứ gơỉ đến các Giáo Đoàn, HộiĐoàn, các Ban Ngành và tất cả những thiện nguyện viên phụ trách các ban đã giúp cho chương trình Tam Nhật Thánh được tốt đẹp với một tràng pháo tay dài . Tất cả quý cha đã ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn dân Chúa hiện diện mừng Chúa Phục Sinh trong niềm vui Alleluia.

Nguyễn An Quý