Melbourne, Thứ Sáu Tuần Thánh Ngày 30/3/2018. Tại một vài Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam có các hoạt động tưởng niệm ngày khổ nạn của Chúa Giê Su chúng tôi ghi nhận như sau:

Lúc 10:30, tại Cộng đoàn Giáo xứ Saint Paul. Một buổi đi đàng Thánh giá được tổ chức tại bên trong Nhà thờ Saint Paul, West Sunshine. Quý vị cung nghinh Thánh Giá Chúa đã mặc đồng phục thừa tác viên mầu trắng tiến theo Linh mục chủ sự Phạm Minh Ái SJ tiến lên bàn thờ. Thánh giá được dựng trước bàn thờ do một cụ cao niên nhận giữ.

Xem hình

Khai mạc, Linh mục Phạm Minh Ái đã nói về ý nghĩa thánh giá với câu nói của Chúa Giê Su: ai muốn theo Ta, hãy vác “thánh giá mình” mà theo. Với sáu ý tưởng hướng dẫn mọi người trước khi đi đàng Thánh giá.

Mỗi chặng đàng thánh giá là một bài suy niệm do 14 chị với giọng đọc rất truyền cảm, mang nhiều cung bậc cảm xúc đến cho người nghe, suy gẫm, phần hướng dẫn chung do anh Phạm Hiếu phụ trách, và phần Thánh ca do Ca đoàn Hồng ân thể hiện cung bậc và ý nghĩa từng lời ca thật ý nghĩ cho mùa thương khó.

Và tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne sáng Thứ Bảy. Một buổi đi đàng thánh giá ngoài trời thật long trọng, trong một buổi sáng thời tiết rất đẹp với đông đảo giáo dân về cùng bước theo Thánh giá Chúa.

Đàng Thánh Giá ngoài trời tại Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm 31/3/18.