Tối thứ Sáu Tuần Thánh, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế, với một tâm tình mến yêu Đức Giêsu Kitô, với một Đức Tin Ngài là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã chịu chết và chịu đóng đinh trên Thập giá để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Chính vì niềm tin yêu đó, mà không chỉ bên trong ngôi Nhà thờ rộng lớn, dọc hai bên hành lang đều chật kín người. Đặc biệt là giới trẻ, thanh niên gồm đủ mọi thành phần trong xã hội.

Xem Hình

Mở đầu chương trình là phần Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu: Với bài Thương khó dài hơn nửa giờ đồng hồ, cộng đoàn vẫn đứng nghe một cách sốt sắng để tưởng nhớ đến sự đau khổ tận cùng của thân phận một con người, không còn sự đau khổ nào có thể sánh bằng, nhục nhã ê chề. Những con người chỉ trước đó mấy hôm còn tung hô, vạn tuế, đón rước vào thành như một vị vua. Vậy mà giờ đây đã lên án và đòi treo trên thập giá, bị ruồng bỏ còn thua một tên trộm cướp.

Sau bài thương khó là phần cầu nguyện, với 10 ý cầu nguyện do thầy Phó tế đọc, cha Quản xứ Anton Nguyễn Văn Tuyến dâng lời nguyện trong khi cộng đoàn quỳ gối hiệp dâng lời cầu nguyện với 10 chủ đề:

Trước hết là cầu cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an; Cầu cho Đức Thánh Cha là người kế vị Thánh Phero lãnh đạo Hội Thánh Chúa; Cầu cho hàng Giáo sĩ và giáo dân; Cầu cho anh chị em dự tòng để họ được tái sinh nhờ Bí tích Thánh tẩy; Cầu cho các Tín hữu được hợp nhất, sống cùng một đức Tin, biết chia sẻ đức Ái; Cầu cho người Do Thái là dân riêng mà Cháu đã chọn để nghe lời Chúa dạy biết trung thành với giao ước; Cầu cho những người ngoài Kitô giáo được Chúa Thánh thần soi dẫn họ theo con đường cứu chuộc; Cầu cho những người vô thần mặc dù không nhận biết Chúa nhưng vẫn sống lương tâm ngay thẳng để một ngày sẽ nhận ra Chúa; Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết hành động theo thánh ý của Thiên Chúa để lo cho thế giới được hòa bình, thịnh vượng và mọi người đều hưởng được tự do tôn giáo; Cuối cùng là cầu cho những người đang chịu đau khổ, bệnh tật, đói kém, những người bị tù đày.

Phần Suy tôn Thánh giá: Cha Quản xứ chủ sự, cùng hai Cha phó rước Thánh giá từ tiền đường Nhà thờ lên Cung Thánh, cộng đoàn quỳ gối bái lạy Thánh giá Chúa Giêsu đã bị treo lên vì tội lỗi của con người.

Đỉnh điểm của tối thứ Sáu Tuần Thánh là “Đí đàng Thánh giá ngoài trời”. Hai Cha phó và thầy Phó tế luân phiên nhau vác Thánh giá qua 14 đàng, mỗi chặng đàng do một đoàn thể phụ trách. Mỗi người cầm nến sáng trên tay rước Thánh giá hết sức long trọng. Cảm phục nhất là rất đông thanh niên và giới trẻ tham dự, gồm đủ mọi thành phần già trẻ đều sốt sắng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa. Đến chặng 12, tưởng niệm Chúa chịu chết trên thập giá, cộng đoàn quỳ gối suy ngắm.

Kết thúc 14 chặng đàng tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Cha Quản xứ Anton Nguyễn Văn Tuyến chia sẻ về cuộc khổ nạn của Chúa, luôn có sự đồng hành của Mẹ Maria. Cộng đoàn hát lên tôn vinh Mẹ là mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã thông phần trong công trình cứu chuộc.

Dù trời đã khuya, những sinh viên và học sinh cũng tranh thủ vào Nhà thờ để hôn kính Thánh giá.

Trương Trí