47. CƯỜI NGƯỜI ÂM DƯƠNG
Có hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, bỗng thấy trên nước trôi lại một cái xác.
Một người nói:
- “Không biết đây là xác người nam hay người nữ ?”
Người kia trả lời:
- “Nếu nằm sấp là xác nam, nằm ngửa là xác nữ.”
Khi tới gần thì thấy cái tử thi ấy lại nằm nghiêng mà trôi, người ấy liền nói:
- “Đây là tử thi của người âm dương đấy !”
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)

Suy tư 47:
Xác chết trôi không nằm sấp và cũng không nằm ngửa nhưng nằm nghiêng, người ta cho là người âm dương.
Đời sống thiêng liêng của người Ki-tô hữu cũng như thế, không nóng không lạnh thì là ươn ươn dở dở, mà đã ươn dở thì dĩ nhiên nuốt không vô cần phải ói ra. Người không nóng không lạnh là người gặp đâu hay đấy, họ cứ lưng chừng giữa sự ác và sự thiện, họ không ham sống trong tội nhưng cũng không tích cực sống thánh thiện, họ không bỏ đạo nhưng không hề đi lễ nhà thờ, họ không phủ nhận Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa không có trong đời sống của họ...
Trong cộng đoàn có người “không nằm sấp không nằm ngửa nhưng nằm nghiêng” thì đúng là một khổ não cho bề trên, một gương xấu cho cộng đoàn và một cái gai trong con mắt của các thành viên, chính họ là người sống lập dị không theo cộng đoàn cũng không bỏ cộng đoàn, họ gây bối rối cho người mới bước vào đường tu đức, họ làm cho cộng đoàn mất đi sự an bình, mất đi hương thơm thánh thiện vốn có, bởi vì họ là cái thây ma âm phủ toả nực mùi bất phục tùng, mùi không tuân thủ luật dòng, mùi phê bình và chỉ trích tha nhân, mùi kiêu ngạo chỉ cho mình là đúng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info