Chỉ số đau khổ vì kinh tế, còn được gọi là Bloomberg Misery Index cho năm 2018 được dự đoán là khá tốt cho Việt Nam, đứng hàng 99 trong tổng số 126 quốc gia (hạng số đau khổ càng ở dưới thì càng hạnh phúc hơn), chỉ thua Mỹ và Tầu có một nhích, nhưng hơn hẳn các cường quốc khác như Anh, Đức, Ức, Tây, vv và vv.

Chỉ buồn 5 phút là Việt Nam vẫn thua 2 ông bạn ở ngay sát nách: Campuchia và Lào.

Đứng đầu (tức là xếp hạng chót về đau khổ) là đương kim vô địch Thái Lan.

Có người sẽ tự hỏi những quốc gia bé nhỏ như Lào và Campuchia mà có chỉ số cao hơn cà những siêu cường giầu mạnh như Trung Hoa, Âu Mỹ ư? Xin thưa ngay, đây không phải là chỉ số về sức mạnh kinh tế mà là chỉ số về đau khổ do nền kinh tế gây ra, một nước nhỏ và yếu kém nhưng tiền tệ không lạm phát và công việc dễ tìm thì người dân cảm thấy thoải mái hơn, ít ra là trong năm đó.

Lai lịch cuả tỷ số này bắt đầu từ việc tìm cách đo lường sự ‘hạnh phúc kinh tế’ cuả người dân, ông Arthur Okun, một nhà kinh tế cuả Học Viện Brookings và là thành viên của hội đồng cố vấn kinh tế cho tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson, đã dùng 2 tiêu chí rất đơn giản là tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát để liên kết với các vấn đề kinh tế xã hội lớn hơn. Tỷ số đau khổ được tính ra từ 2 con số đó, và một hệ luận tất yếu là nếu tỷ số đau khổ mà thấp thì người dân phải cảm thấy đời sống hạnh phúc hơn,

Rồi từ năm 1970 cho đến nay, các nhà kinh tế xã hội học trên toàn thế giới đã khám phá ra đây là một tỷ số rất hữu ích cho việc tiên đoán khả năng kinh tế, mức hài lòng cuả người dân, và xa hơn nữa, tiên đoán khá chính xác sự an bình hay rối loạn cuả một xã hội trong tương lai.

Xét theo chỉ số này thì trong năm tới, Việt Nam sẽ đứng hạng 99 về đau khổ, tức là 27 về hạnh phúc, là một con số đáng nể. Tuy nhiên nếu so sánh với những năm trước (2016) thì đã có những dấu hiệu đáng lo, đó là chúng ta không khá hơn mà lại đi thụt lùi. Ước mong sao sang năm mới, cái xu hướng đó sẽ được đổi chiều.

Sau đây là chỉ số đau khổ vì kinh tế trong năm 2018.

(Hạng sồ càng nhỏ thì càng đau khổ hơn)

Hạng Quốc gia Chỉ số 2018 (dự kiến) Chỉ số 2016 (thực tế) Xếp hạng năm 2016

1............Venezuela................1993.0...............................1518.6...................................1

2............Yemen........................47.0....................................21.2....................................17

3............DR Congo..................45,3....................................19.2....................................22

4............Mozambique..............34,2....................................41.8....................................3

5............Nam Phi.....................33,4....................................33.1....................................5

6............Kosovo.......................28.4....................................27.8....................................7

7............Argentina...................28.0....................................49.6....................................2

8............Nigeria........................26.5....................................29,1....................................6

9............Ai Cập.........................26.5....................................26.4....................................9

10...........Angola........................25.4....................................39.0....................................4

11...........Haiti............................24,7....................................27,0....................................8

12...........Botswana....................23,8....................................21.2....................................18

13...........Macedonia..................23.6....................................23.5....................................13

14...........Bosnia.........................22.2....................................24,3....................................11

15...........Iran..............................22.1....................................21,5....................................16

16...........Ô-Man.........................21.4....................................18.6....................................25

17...........Hy Lạp.........................21.3....................................22,7....................................15

18...........Uzbekistan...................21.1....................................16.9....................................31

19...........Thổ Nhĩ Kỳ..................20,1....................................18.7....................................24

20...........Armenia.......................20.0....................................16.6....................................34

21...........Tunisia.........................19.6....................................19.0....................................23

22...........Zambia.........................19.2....................................25.4....................................10

23...........Ukraina.........................19.2....................................24.1....................................12

24...........Montenegro..................19.0....................................17,6....................................26

25...........Iraq................................18.5....................................16.6....................................33

26...........Jordan...........................18.4....................................14.5....................................39

27...........Ethiopia........................18.2....................................12,5....................................44

28...........Tajikistan......................18.1....................................8.4....................................74

29...........Algérie..........................17.4....................................16.9....................................30

30...........Tây Ban Nha.................17.0....................................19.4....................................21

31...........Jamaica.........................16.9....................................15.6....................................37

32...........Cộng hoà Dominica......16.9....................................14.6....................................38

33...........Albania..........................16.2....................................15.9....................................36

34...........Kenya............................16.1....................................17.3....................................29

35...........Brazil.............................15.6....................................20,2....................................19

36...........Serbia.............................15.1....................................16.4....................................35

37...........Georgia..........................14.9....................................13.8....................................41

38...........Uruguay..........................14.5....................................17,5....................................27

39...........Turkmenistan.................14.5....................................12.2....................................45

40...........Ghana.............................14.3....................................23.2....................................14

41...........Puerto Rico.....................13.4....................................11.5....................................50

42...........Belize..............................13,3....................................11.8....................................47

43...........Croatia............................12.9....................................13.9....................................40

44...........Colombia.........................12.7....................................16,7....................................32

45...........Mông Cổ..........................12.6....................................9,0....................................68

46...........Kyrgyzstan.......................12.4....................................8.1....................................78

47...........Ý........................................2,1....................................11.6....................................48

48...........Azerbaijan.......................12.0....................................17.4....................................28

49...........Costa Rica.......................11.8....................................9.5....................................63

50...........Kazakhstan.......................11.5..................................19.7....................................20

51...........Ma Rốc.............................11.5....................................11.1..................................52

52...........Cộng hoà Cyprus..............11.3...................................11.6...................................49

53...........Pakistan............................11.2....................................8.8....................................70

54...........Myanmar..........................11,0....................................10.8...................................53

55...........Bờ biển Ngà......................11,0....................................10,0..................................58

56...........Nicaragua..........................10.9....................................9.7....................................62

57...........Latvia.................................10.9....................................9.9...................................61

58...........Pháp...................................10.4....................................10.2.................................57

59...........Paraguay...........................10.4....................................11.5..................................51

60...........Li-băng..............................10.3....................................6,0.................................104

61...........Bangladesh.........................10,0....................................10,0...............................59

62...........Lithuania...............................9.9....................................8.8..................................71

63...........Estonia..................................9.9....................................6.9.................................93

64...........Bồ Đào Nha..........................9.7....................................11.8...............................46

65...........Uganda...................................9.7....................................7.7...............................83

66...........Moldova................................9.6....................................10.7...............................54

67...........Honduras................................9.5....................................9,0...............................69

68...........Phần Lan.................................9.4....................................9.2..............................65

69...........Slovakia...................................9.3....................................9.2..............................64

70...........Chi-lê.......................................9.3....................................10.3............................56

71...........Indonesia..................................9.3....................................9.1............................66

72...........Xri Lan-ca................................9.2....................................8.4............................73

73...........Ả Rập Saudi..............................9,0....................................9.1............................67

74...........Bỉ.............................................9,0....................................9.9.............................60

75...........Peru...........................................9,0....................................10.3.........................55

76...........Philippines................................8.9....................................7.3............................86

77...........Liên bang Nga..........................8.8....................................12.6.........................43

78...........El Salvador...............................8.8....................................7,6...........................84

79...........Ba Lan.......................................8.7....................................8.4...........................75

80...........Romania.....................................8.5...................................4.4...........................118

81...........Belarus.......................................8.4....................................12.6.........................42

82...........Tanzania....................................8.4....................................7.8...........................82

83...........Bulgaria.....................................8.4....................................7.2...........................87

84...........Thuỵ Điển...................................8.3....................................7.9..........................80

85...........Slovenia......................................8.2....................................8,0..........................79

86...........Canada........................................8.1....................................8.4........................72

87...........Mexico.......................................8.1....................................6.7..........................95

88...........Ấn Độ..........................................7.9....................................8.2........................77

89...........Trinidad và Tobago....................7.9....................................7,0.........................91

90...........Úc...............................................7.7....................................7,0.........................90

91...........Luxembourg................................7,5....................................6.7.........................96

92...........Bolivia........................................7,5....................................7,5..........................85

93...........Bahrain.......................................7.3....................................7.1..........................88

94...........Panama.......................................7.3....................................6.3........................99

95...........UAE............................................7.3....................................5.3........................112

96...........Áo...............................................7.2....................................7,0..........................92

97...........Đức..............................................7.2....................................6.6.........................97

98...........Vương Quốc Anh........................7.1...................................5,6.........................108

99...........Việt Nam.....................................7.1....................................5.9.........................105

100.........Guatemala...................................6.9....................................6.8.........................94

101.........Hungary......................................6.8....................................5.5........................109

102.........Ai Len.........................................6.8....................................7.9...........................81

103.........New Zealand...............................6.6....................................5.7........................107

104.........Trung Quốc.................................6.3....................................6,0.........................103

105.........Hoa Kỳ........................................6.2....................................6.2..........................101

106.........Ecuador.......................................6.1....................................7.1.........................89

107.........Malaysia......................................6,0....................................5.5.......................110

108.........Hà Lan.........................................6,0....................................6.3.........................98

109.........Malta...........................................6,0....................................5.4........................111

110.........Cộng hoà Séc..............................5.9....................................6.2.......................102

111.........Đan Mạch....................................5.7....................................4.5........................117

112.........Na Uy..........................................5,6....................................8.3..........................76

113.........Hồng Kông..................................5,6....................................5.8........................106

114.........Hàn Quốc....................................5.5....................................4.7........................116

115.........Iceland.........................................5.4....................................4.7........................115

116.........Israel...........................................5.4....................................4.2........................119

117.........Kuwait.........................................5.1....................................5.3........................114

118.........Đài Loan......................................5.1....................................5.3.......................113

119.........Lào..............................................4.3....................................3.1.......................121

120.........Thuỵ Sỹ......................................3.8....................................2,9........................124

121.........Campuchia.................................3.7....................................3.3........................120

122.........Nhật bản.....................................3.6....................................3.0........................123

123.........Singapore...................................3.4....................................1.5........................125

124.........Qatar...........................................3.3....................................3.0.......................122

125.........Brunei.........................................3.0....................................6.2........................100

126.........Thái Lan....................................2.4....................................1.2.........................126