Theo tin Associated Press thì sau hơn 100 năm, một nhà thờ Công Giáo ở Detroit đã phải đóng cửa, một phần vì những giáo dân Hispanics lo sợ bị sở Di Trú Liên Bang quấy nhiễu.

Thánh lễ cuối cùng ở nhà thờ All Saints (Các Thánh) ở phiá Tây Nam thành phố Detroit sẽ được cử hành vào Chúa Nhật này. Giáo đoàn 300 gia đình được khuyến khích gia nhập giáo xứ St Gabriel ở gần đó.

Giáo xứ All Saints được thành lập năm 1896 và ngôi nhà thờ hiện tại đã có kể từ đầu thập niên 1900.

Cha xứ cuả St. Gabriel là cha Marc Gawronski cho biết có nhiều lý do phải đóng cửa nhà thờ All Saints: vì tài chính yếu kém, nhu cầu sửa chữa cao và số giáo dân giảm dần.

Tình trạng các ngôi nhà thờ lâu đời ở Hoa Kỳ thông thường bị mất giáo dân vì những người kỳ cựu gốc Mỹ thường di dời ra vùng ngoại ô, và được thay thê bởi những người di dân từ Nam Mỹ (Hispanics) đến.

Nhưng Cha Gawronski cho biết đã có sự gia tăng các cuộc bố ráp cuả các nhân viên sở di trú nhắm vào những người dân gốc Hispanics trong cộng đồng.

Tuy có một sự thoả thuận "không chính thức” với các nhân viên di trú là “họ sẽ không đi vào nhà thờ và không gây rắc rối cho những người đi lễ", Cha Gawronsky nói. Tuy nhiên, "có ai mà không lo lắng mỗi khi thức dậy vào buổi sáng và đi đến nhà thờ?"

Vào tối thứ tư khi có lễ bằng tiếng Tây Ban Nha, thì chỉ có 3 người tham dự mà thôi!

Do đó vào năm 2012, Đức Tổng Giám Mục Detroit đã quyết định sát nhập hai nhà thờ All Saints và St. Gabriel vào làm một giáo xứ.