Xem hình ảnh

Hằng năm vào ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn, Gx ĐMHCG có truyền thống dâng lễ cho các người quá cố tại khu vườn Bình An, là nơi lưu trữ tro cuả các thân nhân đã qua đời cuả Gx.

Năm nay cũng vậy, vào thứ Năm ngày 2 tháng 11 vừa qua, trong khung cảnh vàng vọt cuả muà Thu lá đổ, các cha Chánh Xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải và Phó Xứ Giuse Nguyễn Minh Quang đã cùng trên 200 giáo dân tới dâng lễ, cầu nguyện và viếng mộ các thân nhân vào lúc 12g trưa cùng ngày.