Chúa là hoan lạc của đời tôi
Chúa dẫn đưa tôi tới cuộc đời
Được phúc sinh ra là tín hữu
Làm người tu sĩ tuổi đôi mươi.

Rồi sau lại được làm linh mục
Rao giảng Tin Mừng khắp đó đây
Tiếp tục mỗi ngày dâng thánh lễ
Cử hành bí tích mãi tới nay.

Trải dài năm tháng trong kinh nguyện
Viết lách suy tư với học hành
Mải miết mỗi ngày bên sách vở
Thời giờ cảm thấy rất qua nhanh.

Niềm vui tìm thấy trong thinh lặng
Ở chốn phòng riêng lúc nguyện cầu
Làm việc âm thầm trong lặng lẽ
Có Chúa bên mình trước lẫn sau.

Chúa đã ban cho mối phúc này
Kéo dài cho tới mãi hôm nay
Hết lòng cảm tạ tri ân Chúa
Mãi mãi không ngừng một phút giây.

Tu Viện Mai Khôi
3.10.2017
Đỗ Xuân Quế o.p.