Chiều thứ sáu ngày 29.9.2017, các anh chị em trong Gia Đình Mục Vụ Truyền thông (GĐMVTT)Giáo hạt Phú Thọ Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã quy tụ về Giáo xứ Phú Bình hiệp dâng thánh lễ mừng bổn mạng Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel,nhân ngày Giáo hội mừng kính ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael.

Xem Hình

Các anh chị em đang tham gia công tác truyền thông trong Hạt Phú Thọ, từ các giáo xứ đã nhận tổng lãnh thiên thần Gabriel làm quan thầy bảo trợ, để noi gương ngài trong cách thức truyền thông,ra đi loan truyền tin mừng như thiên thần Gabriel,đem tình yêu thương cứu độ đến cho mọi người.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g do cha Hạt Trưởng Phú Thọ Giuse Phạm Bá Lãm chủ tế,ngài cũng là linh mục chánh xứ Hòa Hưng, cùng với cha Gioan B. Trần Văn Trí chánh xứ Phú Bình,cha Giuse Vũ Minh Danh, Phó Ban Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn,chánh xứ Tân Phước,cha đồng hành của MVTT Giáo Hạt Phú Thọ và cha Hưng thuộc TGP Hà Nội đang đi công tác tại Sài Gòn cũng đồng tế.

Hiện diện trong thánh lễ chiều nay ngoài cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Bình,quý HĐMV Giáo xứ Phú Bình,quý khách mời của các giáo xứ trong hạt,còn có quý anh chị em mục vụ Truyền Thông các giáo hạt trong Tổng giáo phận Sài Gòn.

Sau bài dẫn lễ và cuộc rước đầu lễ của anh chị em MVTT Giáo hạt Phú Thọ và quý cha đồng tế.Cha Hạt Trưởng Phú Thọ Giuse Phạm Bá Lãm làm phép ảnh Thiên Thần Gabriel Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria.

Trong lời mở đầu thánh lễ,cha Hạt Trưởng mời gọi cộng đoàn và tất cả anh chị em MVTT Giáo hạt Phú Thọ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì những gì chúng ta đã làm cho công việc truyền thông, tất cả là hồng ân Chúa.

Phần chia sẻ sau bài Tin Mừng, Cha Hạt Trưởng khai triển hình ảnh các vị thiên thần của Thiên Chúa.Thiên Chúa đã dựng nên các thiên thần là loài vô hình,thiên thần đông vô số kể.Chúng ta mừng 3 vị tổng lãnh thiên thần như những vị đứng đầu cai quan các thiên thần.Ba vị tổng lãnh thiên thần: Micae, Gabriel,Raphael,các ngài là những người có Thiên Chúa.

Tổng lãnh thiên thần Micae, mạnh mẽ lo vấn đề quyền hành cai trị.Tổng lãnh thiên thần Raphael lo về chữa lành y tế,giao thông dẫn đường.Tổng lãnh thiên thần Gabriel,sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của truyền thông tin học,bao trùm tất cả,vượt lên trên thời gian và không gian,loan báo tin mừng, tin vui cho mọi người.Ngài đã hiện ra với Đức Trinh Nữ Maria để loan báo Mẹ sẽ sinh hạ Đấng Cứu Thế.Ngài đã hiện ra cho nhiều người trong các sự kiện trọng đại,hiện ra cho ngôn sứ Đaniel,cho ông già Giacaria, hiện ra trong giấc mơ cho thánh cả Giuse.Thiên thần Gabriel đã loan báo một tin vui quan trọng cho toàn thể nhân loại.Đó là truyền tin Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh cho chúng ta, qua việc Đức Maria cưu mang sinh hạ Chúa Giê su, chấp nhận làm Mẹ Thiên Chúa,.Thiên thần Gabriel là người loan tin vui,tin mừng cho mọi người.

Ban truyền thông Giáo hạt Phú Thọ đã đưa những thông tin sinh hoat Giáo hạt, giáo xứ. loan báo Tin Mừng bằng phương tiện truyền thông.Xin Tổng lãnh thiên thần Gabriel cầu bầu cho những anh chị em MVTT.Chúng ta hãy giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người,mang Tin Mừng, Tin vui cho mọi người chung quanh mà ta gặp gỡ, đi ra vủng ngoại biên,bằng những phương tiện kỹ thuật truyền thông mới,giúp mọi người sống yêu thương và thể hiện lòng thương xót với nhau.

Trước khi kết lễ, anh Phêrô Đỗ Trí Thức, Trưởng ban MVTT Giáo hạt Phú Thọ, đại diện cho Gia Đình Mục Vụ Truyền Thông hạt đã có những lời tri ân Cha Hạt trưởng,quý cha đồng tế,cha chánh xứ và toàn thể cộng đoàn.Anh chia sẻ những thao thức ưu tư trước tiến độ phát triển truyền thông ngày nay, và cụ thể những gì anh chị em Truyền Thông Giáo hạt Phú Thọ đã làm được trong thời gian như phát hành bản tin tường tới các giáo xứ,có trang mạng, đưa tin những sinh hoạt các giáo xứ,nhưng vẫn còn đó những thách đố cần phải vượt qua để chu toàn sứ mạng truyền thông,loan báo Tin Mừng cho mọi người một cách tốt đẹp, nhanh nhẹn nhất.

Đáp từ,cha Hạt Trưởng Phú Thọ đã dành những lời ưu ái cầu chúc MVTT Phú Thọ mỗi ngày được thăng tiến,nhất là nhờ lời chuyển cầu của tổng lãnh thiên thần Gabriel,Ngài có sức mạnh luôn nâng đỡ anh chị em,cha cũng mời gọi các cha xứ cộng tác với anh chị em MVTT Giáo hạt Phú Thọ cung cấp thông tin,cập nhật những thông tin sinh hoạt trong giáo xứ của mình.

Sau đó, quý anh chị em MVTT Giáo hạt Phú Thọ đã chia sẻ trong bữa tiệc liên hoan huynh đệ tại Hội trường Giáo xứ Phú Bình,cùng nhau chia sẻ công tác truyền thông Công Giáo trong bối cảnh xã hội ngày nay.

Martinô Lê Hoàng Vũ