38. Cầu nguyện là quyền năng, bởi vì cầu nguyện là thông công với Thiên Chúa, dùng quyền năng của Thiên Chúa làm quyền năng của mình.

(Thánh Christina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ng ôn thần học tu đức"

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info