2. QUAN SỨ THAM LAM GIỮ NHÀ XÍ
Có một tên quan sứ tham lam, thấy gì cũng vơ, không ai là không bị hắn ta hại.
Có một người bạn vừa đùa vừa giỡn nói với hắn ta:
- “Tôi xem, chỉ có cách là để anh coi nhà xí, anh mới không có cớ để lấy đồ vật của người khác”.
Tên quan sứ tham lam ấy bèn nói:
- “Nếu để tôi đi coi nhà xí, người muốn đi nhà xí thì tôi không cho họ đi, người không muốn đi nhà xí thì tôi bèn bức bách họ đi, cứ như vậy mà làm thì lo gì mà không có người đưa tiền cho tôi chứ ?”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 2:
Người có ý định ăn cắp thì chỗ nào cũng có thể ăn cắp được, người có ý định phạm tội thì nơi nào cũng có thể phạm tội được, bởi vì lòng dạ họ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn cắp, phạm tội. Coi nhà xí là công việc bần cùng của một vị quan, nhưng không vì thế mà ông ta hồi tâm suy nghĩ, trái lại ông ta cũng có cách để lấy tiền của người ta.
Cũng vậy, người có lòng ganh ghét đố kỵ anh em chị em, thì bất kì ở đâu, dù giữ chức vụ nào cũng đều bày tỏ tâm hồn ích kỷ của họ, những người này nếu có được quyền lực trong tay thì không làm gì để đem lại sự đoàn kết cho cộng đoàn, bởi vì chính tâm hồn họ luôn có những âm mưu tính toán để lợi mình hại người.
Nếu người Ki-tô hữu luôn có tâm hồn ghen ghét thì họ không phản chiếu lại ánh sáng của tinh thần Phúc Âm trong cuộc sống, và do đó họ rất dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho ma quỷ lợi dụng; nếu người luôn có lòng ghen ghét và tị hiềm anh em là một linh mục hay tu sĩ, thì ma quỷ sẽ ăn mừng lớn, bởi vì chúng nó đã có những vị tướng làm “nội công” đánh phá Giáo Hội và gây chia rẽ trong cộng đoàn dân Chúa...
Nguy hiểm thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info