Ngày 15-08 là ngày Giáo Hội hân hoan cử hành Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng 1 trong 4 đặc ân ThiênChúa đã thưởng ban cho Đức Mẹ (Mẹ Thiên Chúa (1-1_, Đồng Trinh Trọn Đời và Vô Nhiễm Nguyên Tội (8-12). Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời “Munificentissimus Deus” đã được Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII công bố vào 1-11-1950: “Sau khi đã mãn cuộc đời dưới thế, Đức Maria được đem về trời cả xác hồn”.

Xem Hình

Lễ Đức mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng được chọn là ngày Lễ Bổn Mạng của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Miami. Để mừng ngày Lễ cách long trọng, Giáo xứ có cuộc rước kiệu tôn kính Đức Mẹ lúc 8:00 tối ngày 15-08. Sau nghị thức khai mạc với phần dâng hương và lời cầu nguyện của Cha chủ tế trước kiệu Đức Mẹ, đoàn rước bắt đầu đi theo lộ trình chung quanh nhà thờ hòa trong tiếng hát của ca đoàn. Đoàn rước gồm các hội đoàn: TNTT, Hội Hiệp sĩ, Các BMCG, Hội LCT, Ban Tiếp Đón, Hội TTV?TT + LC, HĐMV, quý Sơ, quý Cha đồng tế và toàn thể anh chị em.

Thánh lễ trọng thể được cử hành ngay sau khi mọi người đã ổn định trong nhà thờ. Cha chủ tế và cha khách Phan Cường O.P từ Việt Nam tiến lên bàn thờ khi ca đoàn hát ca Nhập Lễ. Hôm nay nhà thờ không còn chỗ ngồi với khoảng 700 người tham dự . Trong bài giảng, Cha chủ tế nói về lòng yêu kính Đức Mẹ của mọi người được thể hiện không chỉ qua lời kinh, các bài hát, mà còn qua nhiều địa điểm tôn kính Đức Mẹ ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Ngài cũng trình bày vể hình ảnh Đức Maria - như một người Mẹ can đảm qua lời thưa xin Vâng - như một người Mẹ có lòng quảng đại khi sẵn sàng lên đường đi thăm và chia sẻ tin vui với người chị họ - và như một người Mẹ của niềm tin, dồng công với con mình trong hành trình ơn cứu độ. Và ngài mời gọi anh chị em biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một người Mẹ thánh thiện và hoàn hảo; đồng thời, theo gương Mẹ sống đức tin cách can đảm và quảng đại với mọi người.

Trước khi ban phép lành kết Lễ, Cộng đoàn được kêu gọi giúp đỡ cha Cường trong công việc bác ái của cha với anh chị em dân tộc ở Komtum. Cha Cường đã hát tặng Cộng đoàn bài hát kính Đức Mẹ bằng tiếng dân tộc Bà-na. Sau Lễ, mọi người được mời ra ăn bánh ngọt mừng Lễ Bổn Mạng Giáo xứ.