Chiều thứ ba 15/8/2017, mưa nhẹ như sương sa, những hạt mưa đã làm dịu mát không khí oi nồng của một ngày nắng tháng 8, trong khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Sơn Lộc, đoàn con cái Mẹ gồm đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi, hân hoan nghinh rước thánh tượng Mẹ từ núi đá vào trong nhà thờ một cách trang nghiêm nhất. Mỗi người một cành huệ trắng trên tay như lòng chúng con sắt son yêu mến Mẹ, dâng kính Mẹ, quyết noi gương Mẹ, có như thế chúng con mới mong được hưởng vinh phúc cùng Mẹ sau này.

Xem Hình

Trước 1500 giáo dân, cha xứ Simon đã mời gọi mọi người hãy chúc tụng vinh quang Mẹ, trông lên Mẹ, nghe lời Mẹ dạy, Xin Mẹ nói cùng Chúa là chúng con yêu mến Chúa, Chúng con cần tình thương của Chúa mỗi ngày trong đời sống bây giờ và mai sau.

Hôm nay Giáo khu Đức Mẹ Lên Trời mừng bổn mạng, cùng với ca đoàn I, Legio và nhiều chị em trong giáo xứ, xin Mẹ thương cầu thay nguyện giúp.

Trong bài giảng, cha Anton Nguyễn Ngọc Tỉnh – Hội Thừa Sai VN đã giảng giải nhiều về nhân đức cùng với nhiều đau khổ mà Mẹ đã gánh chịu. Mẹ đã chịu đau khổ để hợp nhất với những đau khổ của Đức Giêsu con Mẹ, làm thành của lễ dâng lên Thiên Chúa để đền vì tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy hết lòng cảm ơn Mẹ, xin Mẹ hãy thương thì thương cho chót, chúng con đang sống những ngày đầy cam go thử thách về đức tin, xin Mẹ uốn nắn chúng con về với tình thương bao la của Chúa, để chúng con xứng đáng được hưởng ơn tha thứ.

Giáo khu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Mừng bổn mạng, đây là một tín điều chúng ta phải ghi đậm để nhắc nhớ, để chúng ta luôn hướng về trời. Chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng được hưởng vinh phúc Nước Trời với Mẹ.

Thánh lễ diễn ra trong 90 phút thật nghiêm trang sốt sáng, từ đó chúng ta hiểu được rằng: “Con đường ngắn nhất đến với Chúa là con đường qua Mẹ Maria”.

Lạy Mẹ Maria, chúng con yêu mến Chúa chúng con yêu mến Mẹ qua sự đồng công của Mẹ, xin cho chúng con biết gánh vác bổn phận của chúng con cho chu toàn, để chúng con xứng đáng được hưởng Ơn Cứu Chuộc muôn đời.

Được biết: Giáo khu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vừa mới xây dựng đài Đức Mẹ ở giữa trung tâm giáo khu, ngay góc nhã tư, nhờ đó cứ đến chiều tối, đêm về có nhiều người đến kính viếng, hương thơm hoa tươi ngào ngạt tung bay, chắc rằng Mẹ rất vui khi có được đoàn con thảo luôn cầu cứu Mẹ đêm ngày.

Toma Đỗ Lộc Sơn