(Wahsington CNS) Chủ Tịch Ủy Ban Di Dân của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vừa kêu gọi Tổng Thống và Quốc Hội loại bỏ một dự luật được gọi là dự luật “phân biệt đối xử” nhằm cắt giảm số người di dân trong vòng 10 năm tới và như thế người dân Hoa Kỳ và người cư trú hợp pháp sẽ bị giới hạn trong việc bảo lãnh cho thân nhân vào Hoa Kỳ.

Đức Giám Mục Joe S. Vasquez của giáo phận Austin, Texas hiện là Chủ tịch Ủy Ban Di Dân đã nói rằng “Nếu luật phân biệt đối xử này được áp dụng từ nhiều thế hệ trước, thì rất nhiều người trong số những người xây dựng và bảo vệ đất nước này không có mặt ở đây.”

Trong một thông cáo báo chí vào chiều ngày 2 tháng Tám, ngài đã phê bình dự luật RAISE (Rewarding Achievement and Incentivizing Successful Employees, Luật khuyến khích nhân viên) do Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa, Texas) và David Perdue (Cộng Hòa, Georgia) đệ trình trước đây.

ĐGM nói rằng với những giới hạn mà dự luật RAISE đề nghị, thì số người di dân được phép sẽ chỉ tới một con số nhất định “do đó đất nước chúng ta sẽ không có sự linh hoạt cần thiết để đối phó với những khủng hoảng nhân đạo. Là người Công Giáo, chúng ta tin tưởng rằng sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình càng chặt chẽ thì cơ hội thành công trong đời người càng lớn. Luật RAISE đưa ra một định nghĩa về gia đình như thế sẽ làm suy yếu những gắn bó tình thân này.”

Tổng Thống Donald Trump vừa mới tuyên bố là ông ủng hộ dự luật này và rằng nó sẽ giúp giảm bớt nghèo đói, tăng thu nhập và tiết kiệm được tiền thuế.

ĐGM Vaquez nói rằng dự luật sẽ không có lợi cho các gia đình và phủ nhận những đóng góp của những di dân đến Hoa Kỳ và ngài kêu gọi Quốc Hội và chính quyền hãy “cùng làm việc với tinh thần lưỡng đảng để đưa ra luật cải cách nhập cư thích hợp.”

“Tôi tin tưởng rằng việc cải cách như thế phải trân trọng những đóng góp mà di dân với nhiều hoàn cảnh và trình độ khác nhau đã đóng góp cho đất nước chúng ta và phải bảo vệ cuộc sống và nhân cách của tất cả, kể cả những người dễ bị tổn thương nhất.”

Giuse Thẩm Nguyễn