Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đàng Thánh Gía
Nguyễn Bá Khanh7/31/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

ĐÀNG THÁNH GÍA
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Vác theo tội lỗi của nhân sinh
Mệt mỏi không than cố sức mình
Thập giá kéo lê dù muốn ngã
Thân Người chao đảo chăng kêu xin
(KD)

See Also

7/25/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cánh Chim Cô Đơn
Đặng Đức Cương
7/13/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đời Hoa
Đặng Đức Cương
6/27/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Gia Đình/Family
Robert Helfman
6/14/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cái Cò Bên Sông
Đặng Đức Cương
6/5/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Súng Tím
Đặng Đức Cương
5/22/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Xương Rồng Đỏ
Đặng Đức Cương
5/21/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thánh Giá Giữa Trời Cao
Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
4/24/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Xuân Về Trên Nương
Đặng Đức Cương
4/13/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Suy Niệm Thánh Giá
Tấn Đạt
4/7/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Khói Nhang Tháng Tư
Đặng Đức Cương
4/4/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thập Giá Bình Minh
Nguyễn Bá Khanh
3/28/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đan Cờ Vàng
Đặng Đức Cương
3/22/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Thập Giá Trên Đồi
Lê Trị
3/21/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Tâm Kinh
Đặng Đức Cương
3/13/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Lá
Đặng Đức Cương
3/3/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Dịu Dàng
Thérésa Nguyễn
2/26/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Lẻ Bạn
Đặng Đức Cương
2/16/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Có Đôi
Đặng Đức Cương
1/29/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Gà Gáy Đầu Năm
Đặng Đức Cương
1/2/2017
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Trăng Viễn Xứ
Đặng Đức Cương