Chuỗi Ngọc Vàng Kinh – Trình bày Đình Trinh, Bích Hạnh, Cẩm Yến, Phương Thảo
Khắc Thái7/29/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây

See Also

7/10/2017
Thánh Ca: Chúa Là - Trình bày: Ca sĩ Như Ý
VietCatholic Network
6/20/2017
Thập Gía Tình Yêu - Tác giả: Thiên Ân - Trình bày: Thùy Loan
Minh Trung
5/24/2017
Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Trình bày: Đình Trinh
Br. Đạt Phùng
4/4/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Xin Lỗi Chúa - Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy
VietCatholic Network
3/22/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Nếu Tôi Gặp Ngài - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
VietCatholic Network
3/20/2017
Thánh Ca – Niềm Vui ơn Cứu Độ - Trình bày: Ngọc Thy
Minh Trung
3/19/2017
Thánh Ca Mùa Chay – Đừng bỏ con Chúa ơi – Trình bày: Sr. Thùy Linh
Khắc Thái
3/19/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Canvê Chiều Buồn - Trình bày: Đình Trinh
Khanh Lai
3/13/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Trên Đỉnh Đồi Xa - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
3/11/2017
Tình Người Chuộc Tội - Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy
VietCatholic Network
1/8/2017
Ngài Có Đó - Sáng tác: Ân Đức - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
12/28/2016
Dâng Mẹ Cuộc Đời - Trình bày: Huy Tuấn
VietCatholic Network
12/20/2016
Tâm tình Hòa Bình 2 – Trình bày: Têrêsa Phương Thảo
Br. Đạt Phùng
12/15/2016
Giáng sinh trong mái nghèo - Trình bày: Cẩm Yến
Khắc Thái
12/14/2016
Chúa Hài Đồng - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
VietCatholic Network
12/11/2016
Lời Thiêng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
10/9/2016
Tiếng gọi Fatima – Trình bày: Têrêsa Phương Thảo
Br. Đạt Phùng
10/6/2016
Dòng Đời - Nhạc: Mai Nguyên Vũ - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
8/21/2016
Hãy tha bảy mươi lần bảy - Trình bày: Đình Trinh
Br. Đạt Phùng
8/11/2016
Chuyện Chiều Xưa - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network