Video: Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 16 Mùa Quanh Năm 23/07/2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ
VietCatholic Network7/22/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Bài Đọc Chúa Nhật XVI Quanh Năm – Năm A – 23/07/2017

Bài đọc 1: Kn 12,13.16-19
Người có tội được Chúa ban ơn sám hối.
Bài trích sách Khôn ngoan.
Lạy Thiên Chúa,
ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác
để Ngài phải chứng tỏ rằng
các phán quyết của Ngài không bất công.
Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh,
và vì Chúa làm bá chủ vạn vật,
nên Chúa nương tay với muôn loài.
Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng,
thì Ngài tỏ sức mạnh; còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị tội.
Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh.
Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con,
nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.
Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái.
Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề
là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.
Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 85,5-6.9-10.15-16a
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin;
lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. Đ.

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.
Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng;
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Đ.

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.
Xin đoái nhìn và xót thương con. Đ.

Bài đọc 2: Rm 8,26-27
Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng x Mt 11,25
Allêluia. Allêluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Allêluia.

Tin Mừng: Mt 13,24-43
Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”
Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”
Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”
Đó là lời Chúa.

See Also

7/18/2017
Powerpoint Chúa Nhật 16 Quanh Năm Năm A - 16th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
7/15/2017
Video: Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 15 Mùa Quanh Năm 16/07/2017 dành cho người đau yếu
VietCatholic Network
7/14/2017
Powerpoint Chúa Nhật 15 Quanh Năm Năm A - 15th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
7/8/2017
Video: Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 14 Mùa Quanh Năm 09/07/2017 dành cho người đau yếu
VietCatholic Network
7/8/2017
Powerpoint Chúa Nhật 14 Quanh Năm Năm A - 14th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
7/1/2017
Video: Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 13 Mùa Quanh Năm 02/07/2017 dành cho người đau yếu
VietCatholic Network
6/27/2017
Powerpoint Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm A - 13th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
6/24/2017
Video: Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 12 Mùa Quanh Năm dành cho người đau yếu
VietCatholic Network
6/20/2017
Powerpoint Chúa Nhật 12 Quanh Năm Năm A - 12th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
6/17/2017
Video: Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 18/6/2017 dành cho người đau yếu
VietCatholic Network
6/10/2017
Video: Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 11/6/2017 dành cho người đau yếu
VietCatholic Network
6/7/2017
Powerpoint Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - Trinity Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
6/3/2017
Video: Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống 04/6/2017 dành cho người đau yếu
VietCatholic Network
6/1/2017
Powerpoint Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Pentecost Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
5/27/2017
Video: Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên 28/5/2017 dành cho người đau yếu
VietCatholic Network
5/20/2017
Video: Thánh Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm A Ngày 21/5/17 dành cho người đau yếu
Lm. Đinh Trọng Chính
5/16/2017
Powerpoint Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A - 6th Easter Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
5/11/2017
Powerpoint Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A - 5th Easter Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
5/3/2017
Powerpoint Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A - 4th Easter Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
4/27/2017
Powerpoint Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A - 3rd Easter Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb