Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bướm/Butterfly
Robert Helfman7/16/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

BƯỚM / BUTTERFLY
Ảnh của Robert Helfman
Bướm bay lơ lửng đơn côi
Tôi thèm được bắt, đôi chân rã rời
Rong chơi phiêu lãng giữa trời
Cho tôi ngớ ngẩn cuộc đời tình si
Lai gần bướm lại bay đi…
(Trích thơ của Ngô Thiên Tú)

See Also

1/22/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Bướm
Đặng Đức Cương
6/23/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cánh Buồm Nâu
Nguyễn Ngọc Liên
4/22/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bướm
Joseph Nguyễn Tro Bụi
4/5/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cánh Bướm Trong Vườn Xuân
Nguyễn Đức Cung
2/6/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bướm Xuân
Trầm Tĩnh Nguyện
8/3/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cánh Bướm Trưa Hè
Thérésa Nguyễn
7/19/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cánh Buồm Quê Xưa
Nguyễn Ngọc Liên
4/27/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Bướm Ngày Xuân
Tâm Duy, Lm
4/1/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cánh Bướm Đầu Xuân
Lê Trị
3/29/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Bướm
Diệp Hải Dung
11/17/2010
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Bướm Vàng
Trầm Tĩnh Nguyện
8/26/2010
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Vàng Và Bướm
Diệp Hải Dung
1/1/2010
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Vàng Và Bướm
Trầm Tĩnh Nguyện
9/13/2009
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Bướm Sau Nhà
Lê Trị
5/18/2009
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Cánh Bướm Mùa Xuân
Lê Trị
4/17/2009
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Bướm
Trầm Tĩnh Nguyện
3/16/2009
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Bướm
Diệp Hải Dung
10/9/2008
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Bướm
Nguyễn Ngọc Danh
3/11/2008
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Bướm
Diệp Hải Dung
1/31/2008
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Bướm Xuân
Lm. Trần Cao Tường