BƯỚM / BUTTERFLY
Ảnh của Robert Helfman
Bướm bay lơ lửng đơn côi
Tôi thèm được bắt, đôi chân rã rời
Rong chơi phiêu lãng giữa trời
Cho tôi ngớ ngẩn cuộc đời tình si
Lai gần bướm lại bay đi…
(Trích thơ của Ngô Thiên Tú)