34. Có tinh thần cầu nguyện hoạt bát, đó là người cầu nguyện.

(Rev. Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info