Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.6/16/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


34. Có tinh thần cầu nguyện hoạt bát, đó là người cầu nguyện.

(Rev. Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

6/16/2017
Lễ Mình và Máu Thánh Đức Chúa Giê-su
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/16/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/16/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/16/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/15/2017
Ăn bánh Thánh Thể sẽ được sống muôn đời
Lm Đan Vinh
6/15/2017
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Lm. Jude Siciliano
6/14/2017
Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lm. Anthony Trung Thành
6/14/2017
Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
6/14/2017
Bánh hằng sống
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
6/14/2017
Những Tên Gọi Tầm Thường
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
6/13/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/13/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/13/2017
Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
6/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/9/2017
Gia đình là cộng đồng tình yêu phản chiếu tình yêu Ba Ngôi
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
6/9/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/9/2017
Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/9/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
6/9/2017
Sống yêu thương noi gương Thiên Chúa Ba Ngôi
Lm Đan Vinh