62. HÀNG XÓM CỦA TRANG TỬ
Trang tử đi qua nước Tề, nhìn thấy dân chúng đói thì rất thương hại, dân đói đi theo sau ông ta xin ông đồ để ăn.
Trang tử nói:
- “Đã bảy ngày qua tôi không có gì để ăn cả !”
Dân đói thở dài nói:
- “Người đi qua chỗ này chúng tôi thấy rất nhiều, ai cũng đều không thương hại chúng tôi. Thương hại chúng tôi chỉ có một mình ngài, giả như nếu ngài không có gì để ăn, lẽ nào lại còn thương hại chúng tôi sao ?”
(Úc Ly tử)

Suy tư 62:
Có người nghèo đói, nhưng thấy người còn đói hơn mình nên giúp đỡ họ cái mình có, đây là tinh thần cho kẻ đói ăn của Đức Ki-tô.
Có người không đói nhưng cũng không có tinh thần cho kẻ đói ăn, nên ngược lại chính tinh thần của họ bị đói khát sự thương yêu.
Ở đời có nhiều người mình mang đầy tội lỗi, nhưng vẫn luôn mở miệng nói thương hại người tội lỗi, lòng thương hại này không giúp ich gì cho ai cả mà chỉ là che giấu những cái xấu xa của mình mà thôi.
Phải thương hại mình trước, đấm ngực mình trước, đó chính là lòng thương yêu đích thực của chúng ta đối với người khác, bằng không thì chỉ là như cái phèng la rỗng tuếch mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info