Tuần báo Newsweek với Phép Lạ về Giáng Sinh

Trong ấn bản trên mạng của tuần báo Newsweek vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, sau một cuộc thăm dò các độc giả về niềm tin vào Chúa Giêsu, thì tuần báo cho biết: có tới 79% người Hoa Kỳ tin vào những gì mà Kinh Thánh đã trình thuật, nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã được hạ sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, mà không cần phải có một người cha nhân loại.

67% cho rằng họ tin toàn bộ về câu chuyện của Giáng Sinh, vốn có liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria, thiên thần loan báo cho các mục đồng, ngôi sao xuất hiện ở Bê Lem và ba vua đến từ Phương Đông, là hoàn toàn có thật trong lịch sử.

24% thì tin rằng câu chuyện về Giáng Sinh chỉ là một sáng kiến về thần học được viết ra là nhằm để củng cố và xác tín về niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Nhìn chung, thì qua cuộc thăm dò, có tới 55% tin rằng: từng lời, từng chữ trong Kinh Thánh là hoàn toàn đúng và có thật. Có khoảng 38% không tin gì cả vào Kinh Thánh.

Cũng qua cuộc thăm dò của tuần báo Newsweek, 93% người Hoa Kỳ cho biết rằng là họ tin vào Chúa Giêsu Kitô đã thực sự sống và chết cho nhân loại; 82% tin rằng Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa thật, là Người Con của Thiên Chúa Cha. 52% trong tổng số những người được thăm dò thì tin rằng, đúng như Kinh Thánh đã loan báo, rằng Chúa Giêsu sẽ quay trở về trái đất vào ngày cánh chung; 21% thì không tin vào điều đó.

Khi được hỏi là liệu thế giới ngày hôm nay sẽ trở nên tốt lành hay xấu xa hơn nếu như không hề có Chúa Giêsu, thì 61% trả lời rằng: thế giới hôm nay sẽ xấu xa và tan tát hơn nếu như không có Chúa Giêsu. 47% nói rằng sẽ có nhiều cuộc chiến tương tàn hơn nếu như Chúa Giêsu không tồn tại nơi thế giới này (16% thì nói ngược lại, và 26% thì cho rằng thế giới cũng giống như vậy nếu như có hay không có Chúa Giêsu).

63% nói rằng sẽ có ít lòng nhân ái hơn, và 58% thì cho rằng sẽ có ít lòng khoan dung hơn nếu như không có Chúa Giêsu.

59% thì cho biết rằng hạnh phúc cá nhân sẽ bị mất đi và 38% tin rằng sẽ có nhiều sự chia rẽ về tôn giáo nếu như thế giới này không có Chúa Giêsu.

Chỉ có 11% những người được thăm dò nói rằng toàn bộ xã hội Hoa Kỳ phản ánh đúng các giá trị của những người Kitô giáo và tinh thần của Chúa Giêsu; 53% thì nói rằng, chỉ phản ánh một phần nào đó mà thôi. Thế nhưng có tới 86% thì tin rằng Công Giáo có rất nhiều ảnh hưởng đến đời sống ở đất nước Hoa Kỳ thời nay; chỉ có 9% cho rằng, có ít sự ảnh hưởng.

62% cho biết rằng họ tán thành việc giảng dạy về khoa học tạo dựng trong các trường công lập; 26% không tán thành.

Cuộc thăm dò được thực hiện qua điện thoại tới 1,009 người lớn có tuổi từ 18 trở lên vào hai ngày 2 và 3 tháng 12 vừa qua bởi Hiệp Hội Thống Kê Nghiên Cứu Princeton. Sai số +-3%.