46. GIẾT YÊU TINH Ở LƯ SƠN

Đời nhà Đường, lúc Lưu Bỉnh Nhân nhậm chức thích sứ của huyện, thì về kinh thành tìm mua một con lạc đà và thả nuôi trong núi Lư Sơn.
Trong thôn có một người nhìn thấy con vật khổng lồ thì rất là kinh sợ, thế là dẫn người đi giết con lạc đà ấy. Sau đó khiêng đến huyện phủ báo cáo với thích sứ:
- “Thưa ngài, hôm nọ chúng tôi đã bắn và giết được một con yêu tinh ở núi Lư Sơn, bây giờ đang để ngoài cổng.”
Lưu Bỉnh Nhân ra lệnh đem con yêu tinh núi Lư Sơn vào xem, vừa nhìn thấy thì cười thầm, bởi vì con lạc đà này chính là của ông ta đã thả nuôi ấy mà !
(Dã sử)

Suy tư 46:
Có người cứ đem cái xấu của mình đổ lên người anh em, rồi cười thầm nói anh em là đồ ngu; có người chỉ muốn mình là trong sạch, nên không dám nhận mình là sai bèn đổ lỗi cho người khác và kênh mặt lên nói: tao như vậy mà làm sai à !
Có người thấy anh em mình làm sai vì không biết nhưng không chỉ dạy cho họ, mà cười thầm nói: đồ ngu như bò; lại có người “tinh tế” hơn, lúc nào cũng khen anh em làm hay làm tốt, dù có khi họ làm sai, để rồi lãng tránh công việc được giao phó, rồi đắc chí nói với người khác: cho nó chết.
Anh em bạn bè không biết chúng ta nghĩ gì, nhưng Thiên Chúa thì biết rất rõ mọi sự trong đầu óc chúng ta, do đó, chúng ta có thể đánh lừa được anh em chị em và bạn bè mình, nhưng không thể qua mắt được Thiên Chúa. Chúng ta có thể lừa dối nhau ở đời này, nhưng đến ngày phán xét chung dù “một chấm một phẩy” trong đầu óc chúng ta thì cả thiên hạ đều biết rất rõ ràng tường tận...
Đó chính là cách mà Thiên Chúa “báo thù” cho những người công chính, người ngay thật đã bị chúng ta lừa dối khi còn ở thế gian này vậy !
Thích sứ họ Lưu không trách mắng xử phạt người dân trong thôn vì đã giết con lạc đà của mình, và cũng không chế giễu họ là đồ ngu, nhưng chỉ cười vì biết người dân còn chưa khai sáng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info