Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.4/17/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

46. GIẾT YÊU TINH Ở LƯ SƠN

Đời nhà Đường, lúc Lưu Bỉnh Nhân nhậm chức thích sứ của huyện, thì về kinh thành tìm mua một con lạc đà và thả nuôi trong núi Lư Sơn.
Trong thôn có một người nhìn thấy con vật khổng lồ thì rất là kinh sợ, thế là dẫn người đi giết con lạc đà ấy. Sau đó khiêng đến huyện phủ báo cáo với thích sứ:
- “Thưa ngài, hôm nọ chúng tôi đã bắn và giết được một con yêu tinh ở núi Lư Sơn, bây giờ đang để ngoài cổng.”
Lưu Bỉnh Nhân ra lệnh đem con yêu tinh núi Lư Sơn vào xem, vừa nhìn thấy thì cười thầm, bởi vì con lạc đà này chính là của ông ta đã thả nuôi ấy mà !
(Dã sử)

Suy tư 46:
Có người cứ đem cái xấu của mình đổ lên người anh em, rồi cười thầm nói anh em là đồ ngu; có người chỉ muốn mình là trong sạch, nên không dám nhận mình là sai bèn đổ lỗi cho người khác và kênh mặt lên nói: tao như vậy mà làm sai à !
Có người thấy anh em mình làm sai vì không biết nhưng không chỉ dạy cho họ, mà cười thầm nói: đồ ngu như bò; lại có người “tinh tế” hơn, lúc nào cũng khen anh em làm hay làm tốt, dù có khi họ làm sai, để rồi lãng tránh công việc được giao phó, rồi đắc chí nói với người khác: cho nó chết.
Anh em bạn bè không biết chúng ta nghĩ gì, nhưng Thiên Chúa thì biết rất rõ mọi sự trong đầu óc chúng ta, do đó, chúng ta có thể đánh lừa được anh em chị em và bạn bè mình, nhưng không thể qua mắt được Thiên Chúa. Chúng ta có thể lừa dối nhau ở đời này, nhưng đến ngày phán xét chung dù “một chấm một phẩy” trong đầu óc chúng ta thì cả thiên hạ đều biết rất rõ ràng tường tận...
Đó chính là cách mà Thiên Chúa “báo thù” cho những người công chính, người ngay thật đã bị chúng ta lừa dối khi còn ở thế gian này vậy !
Thích sứ họ Lưu không trách mắng xử phạt người dân trong thôn vì đã giết con lạc đà của mình, và cũng không chế giễu họ là đồ ngu, nhưng chỉ cười vì biết người dân còn chưa khai sáng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

4/15/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/15/2017
Lễ Phục Sinh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/15/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/15/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (Vọng Phục Sinh)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/15/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/15/2017
Phục Sinh đời sống mới
Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
4/14/2017
Ông đã thấy và đã tin mầu nhiệm Chúa Phục sinh
Lm Đan Vinh
4/14/2017
Sống và loan báo Tin mừng Chúa Phục sinh
Lm Đan Vinh
4/14/2017
Cô đơn: Chúa Giêsu và con người
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
4/14/2017
Chúa nhật Phục sinh A
Lm Jude Siciliano OP
4/14/2017
Canh thức Vượt qua _ Thứ Bảy Tuần Thánh
Lm Jude Siciliano OP
4/14/2017
Tình yêu thập giá
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
4/13/2017
Niềm vui của Tin Mừng- Niềm vui Phục Sinh
Lm. Bosco Dương Trung Tín
4/13/2017
Tưởng Niệm cuộc thương Khó Chúa
Lm. Jude Siciliano, OP
4/13/2017
Lễ Tiệc Ly
Lm. Jude Siciliano, OP
4/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/12/2017
Bóng Hồng Trong Sương
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
4/11/2017
Suy Niệm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 2017
LM. Anthony Trung Thành
4/11/2017
Tình yêu cao vời
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT