Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (Vọng Phục Sinh)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.4/15/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
VỌNG PHỤC SINH


Tin mừng : Mt 28, 1-10.
“Ngài trỗi dậy và đi Ga-li-lê trước các ông”


Bạn thân mến,
Hôm nay là lễ Vọng Phục Sinh, lễ mừng Đức Chúa Giê-su từ trong mồ đá sống lại khải hoàn, một tin vui và niềm hy vọng lại đến dạt dào nơi những kẻ tin vào Ngài, trước hết là Đức Mẹ Ma-ri-a, các môn đệ và những người yêu mến Ngài.

Trong niềm vui phục sinh với Đức Chúa Giê-su, tôi xin chia sẻ với anh chị em về sự Phục Sinh của Chúa liên quan mật thiết đến sự sống hằng ngày của chúng ta.

Một hôm ve sầu hỏi Đấng tạo hóa:
- “Có thứ gì vừa có đầy đủ sức sống, nhưng đồng thời cũng có đủ sự chết không?”
- “Có chứ”- Đấng tạo hóa tiếp lời: “Hạt giống của lúa, lúa mì và tất cả các hạt, chúng nó đều là vừa sống vừa chết; vừa chết vừa sống” .

Đức Chúa Giê-su đã sống lại như lời Ngài đã nói trước, đó là một niềm tin và là một sự thật, Ngài đã sống lại sau khi bị đóng đinh vào thập giá, chết, và được mai táng trong mộ đá, đó là tất cả niềm tin của chúng ta, như lời thánh Phao-lô đã quả quyết rằng nếu Đức Chúa Ki-tô chết đi mà không sống lại, thì chúng ta –những kẻ tin- là những người vô phúc nhất. Nhưng Ngài đã sống lại.

Đức Chúa Giê-su là hạt giống Nước Trời được gieo vào thế gian vừa có đủ sự chết nên Ngài đã chết, vừa có đủ sự sống nên Ngài đã sống lại, sự sống lại này là một bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy chính Ngài là Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc trần gian. Ngài đã sống lại và đang ở trong mỗi người chúng ta, để làm cho chúng ta -nhờ bí tích Thanh Tẩy và Hòa Giải- cũng được sống lại với Ngài trong từng giây phút của cuộc đời mình.

Bạn thân mến,
Mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta đều có sự chết và phục sinh của Đức Chúa Giê-su: khi chúng ta hy sinh, chúng ta hãm mình là chúng ta chết cho tội và sống trong ân sủng của Thiên Chúa; khi chúng ta nhịn nhục, khi chúng ta phục vụ là chúng ta chết cho cái tôi và sống lại trong Thần Khí của Đức Chúa Giê-su...

Không phải chỉ đúng ngày lễ Phục Sinh chúng ta mới “sống lại”, nhưng tình yêu của Đức Chúa Giê-su thôi thúc chúng ta chết và sống lại mỗi ngày, bởi vì mỗi người trong chúng ta là những mảnh đất tốt để hạt giống Lời Chúa nẩy mầm và phát triển rồi ảnh hưởng đến môi trường chung quanh chúng ta.

Người ta sẽ không biết Đức Chúa Giê-su chết như thế nào và sống lại ra sao, nếu mỗi người trong chúng ta –người Ki-tô hữu- không đem đời sống của mình ra để làm chứng cho Đức Chúa Giê-su Phục Sinh, mà chứng cớ sống động nhất chính là chúng ta sống như Chúa đã sống, đó là yêu thương, phục vụ và tha thứ cho nhau- Alleluia.

Xim Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

4/15/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/15/2017
Phục Sinh đời sống mới
Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
4/14/2017
Ông đã thấy và đã tin mầu nhiệm Chúa Phục sinh
Lm Đan Vinh
4/14/2017
Sống và loan báo Tin mừng Chúa Phục sinh
Lm Đan Vinh
4/14/2017
Cô đơn: Chúa Giêsu và con người
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
4/14/2017
Chúa nhật Phục sinh A
Lm Jude Siciliano OP
4/14/2017
Canh thức Vượt qua _ Thứ Bảy Tuần Thánh
Lm Jude Siciliano OP
4/14/2017
Tình yêu thập giá
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
4/13/2017
Niềm vui của Tin Mừng- Niềm vui Phục Sinh
Lm. Bosco Dương Trung Tín
4/13/2017
Tưởng Niệm cuộc thương Khó Chúa
Lm. Jude Siciliano, OP
4/13/2017
Lễ Tiệc Ly
Lm. Jude Siciliano, OP
4/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/12/2017
Bóng Hồng Trong Sương
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
4/11/2017
Suy Niệm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 2017
LM. Anthony Trung Thành
4/11/2017
Tình yêu cao vời
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
4/11/2017
Sứ điệp Phục Sinh
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
4/10/2017
Suy Niệm Lễ Phục Sinh – Năm A
LM. Anthony Trung Thành
4/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.