Video: Phóng sự ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại Giêrusalem
VietCatholic Network4/13/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Những hình ảnh quý vị đang thấy đây, là các nghi thức diễn ra tại Thánh Điạ Giêrusalem, tại chính nơi Chúa Giêsu đã trải qua những giờ phút cuối đời của Ngài.

Lúc 8h sáng thứ Năm 13 tháng Tư, tại nhà thờ Mộ Thánh, Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa là Giám Quản Tòa Thượng Phụ Công Giáo Nghi Lễ Giêrusalem đã cử hành thánh lễ Tiệc Ly ngày thứ Năm Tuần Thánh.

Cùng đồng tế với ngài có Đức Tổng Giám Mục Giuseppe Lazzarotto là khâm sứ Tòa Thánh tại Giêrusalem và hơn 200 linh mục.

Trong Thánh Lễ, Đức Thượng Phụ cũng lặp lại nghi thức rửa chân. Sau đó, ngài làm phép các loại dầu thánh cho các bệnh nhân và cho các tân tòng, và dầu thánh hiến.

Lễ kỷ niệm kết thúc với một cuộc rước dài với tất cả các vị đồng tế đi quanh mộ Chúa trong tiếng nhạc kawas và âm thanh trầm buồn của bình ca.

Theo thỏa ước Nguyên Trạng, hôm nay là ngày các linh mục tu sĩ dòng Phanxicô quản thủ Thánh Địa được giữ chìa khóa để mở cửa đền thờ Mộ Thánh cho buổi chầu Thánh Thể tổ chức lúc 2:45 chiều.

Lúc 9 giờ tối, cha Francesco Patton là Custos tức là trưởng đoàn hiệp sĩ Thánh Mộ đã chủ sự đêm canh thức cùng với Chúa Giêsu tại vườn Giệtsimani.

See Also

4/13/2017
Video: Thánh lễ truyền dầu ngày Thứ Năm Tuần Thánh 2017 tại Vatican
VietCatholic Network
4/12/2017
Video: Thời sự tuần qua 13/04/2017: Chúa Nhật Lễ Lá đẫm máu tại Ai Cập và chuyến tông du của Đức Thánh Cha
VietCatholic Network
4/9/2017
Video: Phóng sự đặc biệt: Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh tại Vatican ngày 9 tháng Tư, 2017
VietCatholic Network
4/7/2017
Video: Chặng thứ Mười Ba – Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/6/2017
Video: Thời sự tuần qua 07/04/2017: Chuyến đi đầy nguy hiểm của Đức Thánh Cha sang Ai Cập
VietCatholic Network
4/6/2017
Video: Chặng thứ Bẩy – Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/5/2017
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 30/03-05/04/2017: Đức Thánh Cha ngậm ngùi trước cuộc thương khó của dân thành Mosul
VietCatholic Network
4/5/2017
Video: Chặng thứ Mười - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/4/2017
Video: Chặng thứ Nhất - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/3/2017
Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 28/03 - 04/04/2017: Câu chuyện Những Tác Phẩm Ðể Ðời
VietCatholic Network
4/3/2017
Video: Chặng thứ Tám - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/3/2017
Video: Chặng thứ Mười Hai - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/3/2017
Video: Chặng Thứ Tư - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/3/2017
Video: Chặng Thứ Mười Bốn - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/3/2017
Video: Chặng Thứ Mười Một - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/2/2017
Video: Chặng Thứ Chín - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/2/2017
Video: Chặng Thứ Sáu - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/2/2017
Video: Chặng Thứ Ba - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/3/2017
Video: Lời Dẫn Nhập: Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network
4/1/2017
Video: Chặng Thứ Năm - Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót
VietCatholic Network