Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.2/17/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


31. Người không thực hành suy niệm thì không thể hoàn thành đức hạnh của họ.

(Thánh Aloisius Gonzaga)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

2/17/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 7 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/17/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/16/2017
Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình
Lm Đan Vinh
2/16/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/16/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/15/2017
Hãy yêu kẻ thù
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/14/2017
Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
2/14/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/14/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/12/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/11/2017
Giảng tĩnh tâm cho các thầy chuẩn bị chịu chức Phó Tế
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 6 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Hãy nên chứng nhân trong cuộc sống
Lm Jude Siciliano OP
2/10/2017
Tình Chúa trong con
Lm Vũđình Tường
2/10/2017
Kiện toàn luật cũ bằng luật mới yêu thương
Lm Đan Vinh
2/10/2017
Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Nữ Bernadette
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/9/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.