Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 7 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.2/17/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Chúa Nhật VII THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 5, 38-48

“Hãy yêu kẻ thù.”


Bạn thân mến,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Chúa Giê-su đã dạy với chúng ta là hãy yêu thương kẻ thù, yêu thương người ghét mình, yêu thương người bách hại mình, yêu thương người thường nói hành nói xấu mình.v.v.v…thật khó lắm thay !

1. Yêu thương kẻ thù khó lắm, nên phải nhìn lên thánh giá Chúa.

Người ta sẽ cho chúng ta là những người ngu khi đi yêu thương người đã từng vu khống nói xấu mình; người ta cũng sẽ cho chúng ta là đạo đức giả khi chúng ta đi tha thứ cho người giết hại ba mẹ mình; người ta cũng sẽ cho chúng ta là những người dở hơi khi chúng ta ôm hôn người đã hại mình tan gia bại sản, họ nói đúng, bởi vì người đời không hiểu được lời dạy của Đức Chúa Giê-su: hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho những kẻ ghét mình.

Không ai có thể yêu thương kẻ thù được nếu họ không ngắm nhìn Đức Chúa Giê-su trên thập giá; không ai có thể yêu thương kẻ thù được nếu họ không suy niệm đến tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho họ, bởi vì khi chúng ta đang còn thù nghịch với Ngài, thì Ngài đã tha thứ và yêu thương chúng ta trước.

2. Muốn yêu thương kẻ thù thì phải nhớ mình là người tội lỗi.

“Hãy yêu kẻ thù” là một mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su trong giới luật yêu thương của Ngài, khi mà con người chỉ biết tỏ tình cảm yêu thương với những người mà họ quen biết, nhưng lại lạnh lùng và vô cảm với những người không thích mình, thì lời dạy của Đức Chúa Giê-su như là một “quả bom” làm chấn động tâm hồn những người nghe, trong đó có các tông đồ của Ngài. Mọi người nghe mà không tưởng tượng nổi phải yêu thương kẻ thù như thế nào, thì chính Ngài đã thực hiện trước là tha thứ cho những kẻ giết mình.

Khi chúng ta được Chúa thứ tha tội lỗi, nếu chúng ta cảm nghiệm được việc sống trong tội lỗi là gớm ghiếc như thế nào, thì chúng ta rất sẵn lòng tha thứ và yêu thương những kẻ ghét mình, bởi vì yêu thương không phải chỉ là nói lời xin lỗi, nhưng còn là bày tỏ ra nơi hành động bác ái khi có thể được.

Bạn thân mến,

Với ơn của Chúa giúp và với sự cầu nguyện của mỗi người, mà chúng ta quyết tâm làm cho được điều ấy là hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ.

Đó chính là cốt lõi của luật mới, luật yêu thương mới vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-------------

http://www.vietcatholic.net

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://nhantai.info

See Also

2/17/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/17/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/17/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/16/2017
Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình
Lm Đan Vinh
2/16/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/16/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/15/2017
Hãy yêu kẻ thù
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/14/2017
Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
2/14/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/14/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/12/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/11/2017
Giảng tĩnh tâm cho các thầy chuẩn bị chịu chức Phó Tế
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 6 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Hãy nên chứng nhân trong cuộc sống
Lm Jude Siciliano OP
2/10/2017
Tình Chúa trong con
Lm Vũđình Tường
2/10/2017
Kiện toàn luật cũ bằng luật mới yêu thương
Lm Đan Vinh
2/10/2017
Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Nữ Bernadette
Lm Giuse Nguyễn Hữu An