17. CÓ LỢI CHO MÌNH

Có một người nói năng rất trơn tru và luôn nói có điều có lợi cho mình.
Có lần, ông ta nói với người nọ:
- “Hai chúng ta lúc ở với nhau thì không ai muốn vinh quang của ai, tôi đậy thì anh che, anh giường thì tôi chiếu, nếu anh có tiền thì cùng nhau sử dụng, nếu tôi không tiền thì sử dụng tiền của anh, lúc lên núi anh vịn chân tôi, lúc xuống núi thì tôi vịn vai anh, như thế thì chắc chắn biết rằng tôi chết sau anh, và anh chết trước tôi.”
(Tịch Xuyên tiếu lâm)

Suy tư 17:
Ở đời ai cũng muốn mình được thuận lợi mọi bề, từ chuyện làm ăn, buôn bán, học hành, đi du lịch.v.v... và không ai muốn mình bị thiệt thòi, xui xẻo...
Cuộc đời ba chìm bảy nổi, sinh mệnh con người như ngọn nến trước gió, hôm nay khoẻ mạnh ngày mai sinh bệnh, hôm qua cùng bạn bè ăn uống đấu láo, hôm nay nghe tin đã chết vì tai nạn...
Cho nên, cái mà Đức Chúa Giê-su muốn mỗi người trong chúng ta phải làm trong cuộc sống chính là: “Vậy thì tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta...” mình muốn được thuận lợi, thì người khác cũng muốn như thế; mình muốn người ta đối đãi lịch sự với mình, thì người ta cũng muốn mình đối đãi như thế với họ.
Có những người chỉ muốn mình được thuận lợi mọi bề mà không muốn người khác như vậy, nên họ “nóng mặt” khi thấy người hàng xóm ăn nên làm ra, có người luôn coi cái danh dự đạo mạo của mình to hơn cái tình cảm xóm giềng, nên mặt mày lúc nào cũng cau cau có có khi người khác xuề xoà với mình...
Một xã hội mà chỉ biết đến quyền lợi bản thân mình thì xã hội ấy sẽ loạn; một cộng đoàn mà các thành viên ai cũng chỉ nghĩ đến cá nhân mình thì cộng đoàn ấy sẽ phân rẻ.
Bác ái chính là quan tâm đến người khác nhiều hơn là lo cho bản thân mình, nghĩ đến tha nhân nhiều hơn nghỉ đến mình, bởi vì chính lúc cho đi là lúc được nhận lại...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info