Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.2/16/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


30. Suy niệm có rất nhiều cái lợi: trong khi suy niệm có thể nghĩ đến việc lành, có thể xuất phát tình yêu, có thể dấy lên khát vọng trong tâm hồn, có thể được nghị lực để toàn tâm phụng sự Chúa, có thể vì Thiên Chúa mà hy sinh những khoái lạc giả dối của thế tục và những tham tình không phù hợp.

(Thánh Alphonsus Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

2/16/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/15/2017
Hãy yêu kẻ thù
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/14/2017
Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
2/14/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/14/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/12/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/11/2017
Giảng tĩnh tâm cho các thầy chuẩn bị chịu chức Phó Tế
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 6 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Hãy nên chứng nhân trong cuộc sống
Lm Jude Siciliano OP
2/10/2017
Tình Chúa trong con
Lm Vũđình Tường
2/10/2017
Kiện toàn luật cũ bằng luật mới yêu thương
Lm Đan Vinh
2/10/2017
Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Nữ Bernadette
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/9/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/9/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/7/2017
Cuốn sách hai chữ
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/7/2017
Suy niệm Chúa nhật VI thường niên - Năm A
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
2/7/2017
Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành