Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.2/14/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


29. Trên thế giới, để an ủi và dập tắt tâm ý của chúng ta, thì ngoài việc thường xuyên suy niệm đến Chúa Cứu Thế từ khi sinh ra cho đến khi chết, và tất cả những đau khổ của Ngài, thì không có phương pháp nào tốt hơn.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

2/14/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/12/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/11/2017
Giảng tĩnh tâm cho các thầy chuẩn bị chịu chức Phó Tế
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 6 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Hãy nên chứng nhân trong cuộc sống
Lm Jude Siciliano OP
2/10/2017
Tình Chúa trong con
Lm Vũđình Tường
2/10/2017
Kiện toàn luật cũ bằng luật mới yêu thương
Lm Đan Vinh
2/10/2017
Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Nữ Bernadette
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/9/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/9/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/7/2017
Cuốn sách hai chữ
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/7/2017
Suy niệm Chúa nhật VI thường niên - Năm A
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
2/7/2017
Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
2/7/2017
Sự thật
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
2/3/2017
Hữu dụng
Lm Vũđình Tường
2/2/2017
Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
2/1/2017
Bài chia sẻ tĩnh tâm đầu Xuân cho các em Dự Tu giáo phận Vinh : Ơn gọi và điều kiện theo Chúa
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương