Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.2/12/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


28. Ma quỷ tận lực ngăn cản người ta suy niệm, bởi vì nó biết người bền chí suy niệm thì sẽ thoát khỏi tay độc dữ của nó.

(Thánh nữ Teresa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

2/12/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/11/2017
Giảng tĩnh tâm cho các thầy chuẩn bị chịu chức Phó Tế
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 6 TN)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/10/2017
Hãy nên chứng nhân trong cuộc sống
Lm Jude Siciliano OP
2/10/2017
Tình Chúa trong con
Lm Vũđình Tường
2/10/2017
Kiện toàn luật cũ bằng luật mới yêu thương
Lm Đan Vinh
2/10/2017
Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Nữ Bernadette
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/9/2017
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/9/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/7/2017
Cuốn sách hai chữ
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/7/2017
Suy niệm Chúa nhật VI thường niên - Năm A
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
2/7/2017
Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
2/7/2017
Sự thật
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
2/3/2017
Hữu dụng
Lm Vũđình Tường
2/2/2017
Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
2/1/2017
Bài chia sẻ tĩnh tâm đầu Xuân cho các em Dự Tu giáo phận Vinh : Ơn gọi và điều kiện theo Chúa
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
2/1/2017
“Đừng thích làm mặt trời”
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
2/1/2017
Hãy nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian
Lm Jude Siciliano OP