Ngày Mồng Ba Tết
Mt 25, 14-30

Thánh hóa công ăn việc làm

Giáo Hội luôn là người Mẹ hiền, khôn ngoan và hết mực yêu thương con cái. Do đó, Giáo Hội đã dành trọn ngày mồng ba tết mỗi năm để xin mọi người cầu nguyện cho công ăn việc làm trong năm mới, xin Chúa thánh hóa công việc. Bởi vì, làm bởi con người, nhưng ban ơn là do Chúa. Giáo Hội động viên, khuyến khích chúng ta noi gương bắt chước Chúa trong việc lao động. Chúa đã tới trần gian này không phải để ăn trên ngồi trốc, không phải cứ ngồi đó rồi có của ăn. Chúa đã làm việc liên lỉ, làm việc không ngừng.Thiên Chúa Cha là Cha của Ngài làm việc và Ngài cũng làm việc không ngừng…Chúa Giêsu đã thánh hóa việc lao động và làm cho việc lao động trở nên công việc thánh…

Chúa đã đổ mồ hôi làm việc với Cha của Ngài là thánh Giuse ở Nagiarét bằng nghề thợ mộc. Gia đình của Chúa đã nêu gương làm việc cho mọi người. Ngài đã làm cho các công việc hằng ngày trở nên thánh thiêng. Những giọt mồ hôi, sự vất vả của việc lao động góp phần vào công việc cứu độ của Ngài. Chúa muốn cho chúng ta hiểu rõ làm việc là điều cần thiết, là cùng góp tay với Thiên Chúa Cha làm đẹp vũ trụ, làm giầu thế giới. Ngài đã làm cho công ăn việc làm : lao động chân tay, lao động trí óc đều có một giá trị thần học, giá trị qui hướng tất cả về Thiên Chúa. Bởi vì, qua ngày lễ mồng ba tết này, Giáo Hội muốn đề cao giá trị cần lao, giá trị của mọi công việc chân tay và trí óc. Những công việc này góp tay vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngài muốn con người góp công, góp sức, góp trí tuệ của mình để làm cho vũ trụ, thế giới trở nên tươi đẹp, trở nên trong sáng hơn.

Thật vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, dựng nên con người, Ngài điều khiển mọi vật trên trời dưới :” Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi “ ( Tv 64, 2 ) hoặc “ Bao lâu trái đất này còn, còn gieo còn gặt còn vun còn trồng; bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày đêm thời tiết không ngừng luân phiên “ ( St 8, 22 ). Thiên Chúa luôn điều khiển, vận hành thế giới này, Ngài muốn con người góp tay với Ngài làm cho vũ trụ và thế giới này càng ngày càng đẹp, càng hoàn hảo hơn.

Bài sách Sáng thế ký hôm nay cho thấy, con người được Thiên Chúa trao phó cho việc trông coi vũ trụ, chăm sóc đất đai, làm ra của cải để nuôi thân. Đoạn sách Công vụ tông đồ 20, 32-35 đề cao giá trị của đôi tay mà Thiên Chúa tặng ban cho con người để nhờ đôi tay mạnh mẽ, với sự điều khiển của trí óc, đôi tay sẽ làm ra của cải, làm nên những việc kỳ diệu. Tuy nhiên đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu 25, 14-30 là bài học lớn lao cho con người về việc lao động. Chúa trao phó cho mỗi con người một số vốn tùy theo khả năng của mình để làm lợi cho bản thân, cho xã hội, cho ông chủ là Thiên Chúa. Lợi nhuận và của cải chỉ có thể có được do sự cần cù, chăm chỉ làm việc, cần mẫn lao động của mỗi người. Của cải không thể có được với những người biếng nhác.

Thánh Phaolô đã nói một câu thật chí lý :” Không làm việc thì đừng có ăn “ hoặc ca dao tực ngữ Việt Nam cũng có câu : “ Giầu đâu đến kẻ ngủ trưa. Sang đâu đến kẻ say xưa tối ngày “. Lao động là thước đo để làm ra của cải. Nên, mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi người đều phải lao động. Tin Mừng cho thấy kẻ được giao một nén đã không làm lời vì làm biếng, đem của đi chôn…Chúa Giêsu và Gia Đình Thánh đã đã nêu gương nổi bật cho thế giới, cho mọi người và cho chúng ta về giá trị của việc lao động.

Ngày mồng ba tết, Giáo Hội đề cao vai trò của giới cần lao, và khuyến khích con người chịu khó lao động, đồng thời Giáo Hội dạy chúng ta “ Không có Chúa chúng ta không thể làm được gì “. Chúng ta có nhiều ước mơ, có nhiều kế hoạch, có nhiều dự phóng cho tương lai, nhưng nếu chúng ta chỉ dựa vào sức riêng của chúng ta, chúng ta sẽ thất bại. Chúa luôn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, nên, nếu chúng ta tin vào Chúa, dựa vào sức mạnh của Chúa, chúng ta sẽ thành công trong công việc.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần Kitô giáo, để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình tương thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa “ (Lời nguyện nhập lễ, ngày mồng ba tết ).

Xin Chúa giúp chúng con luôn biết yêu mến việc lao động và cần cù làm việc như Chúa Cha và Chúa Giêsu đã làm việc không ngừng. Xin Chúa chúc lành cho công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này. Amen.