Tin Roma (Apic 21/10/2004) - Trong sứ điệp được truyền hình trực tiếp từ Vatican đến Malta, cho 1,300 linh mục đang họp nhau tại Malta, vào lúc 11 giờ trưa, giờ Roma, ngày thứ Năm 21 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã mời gọi các linh mục hãy sống thánh thiện và hãy là những tiên tri của niềm hy vọng giữa muôn người.

ÐTC đã nói như sau: "Giáo Hội cần có những vị linh mục thánh thiện, những linh mục trở thành những kẻ rèn đúc những vị thánh cho ngàn năm mới. Mỗi linh mục được Thiên Chúa Quan Phòng mời gọi để giúp cho mọi người biết sống theo Chúa. Nhắc đến việc Thánh Phaolô Tông Ðồ đã dừng chân tại đảo Malta, ÐTC khuyến khích các linh mục hãy lấy những lời dạy của Thánh tông đồ làm chương trình sống cho mình, hãy trở nên những "tông đồ của Chúa Kitô" bằng chính đời sống thánh thiện.

Ðược biết 1,300 linh mục đến từ 90 quốc gia họp nhau tại Malta, từ ngày 18 đến 23 tháng 10 năm 2004. Cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục lần đầu tiên đã diễn ra tại Fatima vào năm 1996. Lần thứ hai vào năm 1997 tại Yamoussoukro, bên nước Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire), lần thứ ba vào năm 1998, tại Guadalupe, bên Mêhicô, lần thứ tư vào năm 1999 tại Nazareth và Giêrusalem bên Thánh Ðịa, lần thứ năm tại Roma vào năm 2000. Vào năm 2003, cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục đáng lý ra đã được tổ chức tại Lộ Ðức, vào tháng 9, nhưng lại phải hủy bỏ vì lễ mừng kỷ niệm 25 năm Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị thi hành thứa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma.

Cùng tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục, có khoảng 30 vị giám mục và 13 vị hồng y đến từ năm châu. Ðặc biệt, từ giáo phận Boston, Hoa Kỳ, có 20 linh mục cùng với Ðức Giám Mục của mình tham dự cuộc gặp gỡ quóc tế nầy.