Chương Trình

Phụng Vụ Thánh Lễ - Rước Kiệu Kính Đức Mẹ
(Từ 15 - 17 / 10 /2004)

Thứ Sáu 15/10/04

 • 5:30 pm : Thánh Lễ Khai Mạc ( Đức Cha Joseph Pepe ) Lễ Đức Mẹ Mân Côi p. 1365 * Our Lady of The Rosary
 • NB. Sau Thánh Lễ, kiệu Thánh Thể vào nhà nguyện, Cha Micae Nguyễn Trường Luân giảng tĩnh tâm..
 • .7:00 pm : Ăn tối
Thứ Bảy 16/10/04

 • 9:30 am : Thánh Lễ Khấn cho mọi nhu cầu
 • 11:00 am : Thánh Lễ Khấn cho các bệnh nhân
 • 2:00 pm : Tĩnh Tâm (người lớn : Cha Luân hướng dẫn, giới trẻ : Cha Đồng Minh Quang hướng dẫn)
 • 4:00 pm : Các cha giải tội
 • 5:00 pm : Ăn Tối
 • 6:15 pm : Chuẩn bị lần chuỗi Mân Côi và Rước Kiệu (Mọi người thắp nến, (Đức Cha làm phép nến trước khi lần chuỗi, nếu thuận tiện)
 • 6:30 pm : Lần Chuỗi Mân Côi:
 • Rước Kiệu : Cha Trọng / Cha Quang, * Hướng dẫn đoàn kiệu : Cha Joseph Phạm Đức Trịnh, Palacios, Texas
 • Dâng Hoa: Đoàn Vũ Mân Côi Los Angeles
 • Giảng ( Đức Cha Mai Thanh Lương )
 • Chầu Phép Lành ( Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tọa )
 • 7:30 pm : Văn Nghệ ( Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc ) - 45 phút,
 • Xổ Số - 20 phút
 • Đoàn Vũ Mân Côi Los Angeles
Chúa Nhật 17/10/04

 • 8:30 am : Thánh Lễ Bế Mạc ( Đức Cha Mai Thanh Lương Chủ Tế)
 • Phép Lành Tòa Thánh
 • Kết Lễ : Ave Maria Con Dâng Lời Chào Mẹ