CÓ PHẢI CHÚA HAY LÀ AI KHÁC ?
(Một chút cảm nhận về mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh)

Có phải Chúa hay là ai khác ?
Mà sao con thấy lạ quá chừng !
Giữa mùa đông mưa dầm gió bấc,
Bé lạnh lùng nên khóc rưng rưng !

Không lẽ Chúa quyền năng cao cả,
Bước vào đời kiếp phận lầm than ?
Chọn sinh nơi hang lừa máng cỏ,
Mà không phải điện ngọc cung vàng ?

Có phải Chúa hay là ai vậy ?
Mái gia đình tăm tối cần lao !
Đục, cưa, bào, …mồ hôi nhễ nhại,
Chàng trai nghèo bình dị thế sao ?

Chúa mà sao âm thầm lặng lẽ ?
Xếp hàng đi giữa đống phàm nhân.
Chiên vô tội vẫn cùng thanh tẩy,
Mà trên vai nặng gánh tội trần !

Sao Chúa lại không là quan án ?
Quét sạch đời tội lỗi bùn nhơ.
Mà chọn lớp cùng đinh mạt hạng,
Để chung chia chén tạc chén thù ?

Chúa thánh thiện sao mà như thế ?
Đĩ điếm, thuế vụ, kẻ phong cùi…
Chẳng chút tị hiềm không phân rẽ,
Để mang về hy vọng niềm vui !

Không lẽ Đấng ngàn xưa tiên báo,
Được Thần Linh thánh hiến xức dầu ?
Để mang tin mừng, đem chính đạo,
Lại cơ hàn bụi bặm thế sao ?

Sau hết, có lẽ nào lại Chúa ?
Mà chịu xử như một tội nhân !
Chịu đóng đinh bên người trộm cướp,
Và chết trong khổ nhục muôn vàn !

Không phải ai đâu mà Chúa đấy !
Lời Toàn Năng nhập thể vào đời.
Men cứu độ từ đây đã dậy,
Tình yêu chân lý đã lên ngôi !

Sơn Ca Linh