VATICAN 24/09/04 - Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan báo, vì vấn đề sức khoẻ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã huỷ bỏ một chương trình dự liệu là cử hành thánh lễ giỗ cho hai đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô I

Thay vào đó, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y đoàn sẽ thay thế Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ giỗ tại công trường thánh Phêrô vào ngày 28 tháng 9

Việc loan tin ĐGH huỷ bỏ chương trình cử hành thánh lễ được đưa ra chỉ sau 3 ngày Tòa Thánh công bố lịch trình của ĐGH cho đến cuối năm 2004. Việc thay đổi đột ngột lam nhiều người quan ngại về tình trạng sức khoẻ của ĐGH.

Trong những tuần lễ vừa qua, sức khoẻ của ĐGH có vẻ yếu mệt, Ngài không thể đọc hết được bài diễn văn hay giảng thuyết nào, nhất là trong các buổi lễ mất dài thời gian. Các nhà hoạch định chương trình có thể muốn ĐGH dưỡng sức để Ngài cử hành nghi lễ phong chân phước cho ba vị vào ngày 3 tháng 10 tới đây.