Sự tham gia của một giám mục bị rút phép thông trong lễ tấn phong tân giám mục trong tuần qua cho thấy Bắc Kinh chưa sẵn sàng chấp nhận thẩm quyền của Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, Giám mục về hưu của Hương Cảng, nhận xét như trên với thông tấn xã Reuters.

Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã nhắc đến buổi lễ hôm 30 tháng 11 để tấn phong Giám Mục cho Đức Cha Giuse Đường Viễn Các (Tang Yuange) làm Giám Mục Thành Đô. Lễ tấn phong đã diễn ra với sự chấp thuận của cả Vatican và Tòa Thánh. Nhưng trái với những mong muốn của các tín hữu tại Thành Đô, ngụy giám mục Lôi Thế Ngân (Lei Shiyin) ở Lạc Sơn, người đã bị dứt phép thông công sau khi được Hội Công Giáo Yêu Nước bổ nhiệm mà không có sự ủy nhiệm của Vatican, đã tham gia vào buổi lễ.

Việc các quan chức chính phủ ủng hộ và nằng nặc phải có sự hiện diện của các giám mục bị vạ tuyệt thông cho thấy rằng chế độ Bắc Kinh chưa sẵn sàng chấp nhận thẩm quyền của Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm giám mục.

Đức Hồng Y nói. “Sau một cuộc đối thoại dài như vậy, họ vẫn chưa cho thấy sự nhượng bộ nào đối với thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng.”

Đức Hồng Y Quân đã liên tục lập luận rằng Vatican không thể nhường quyền kiểm soát việc bổ nhiệm các tân giám mục cho Bắc Kinh.

Source: Catholic World News: Beijing shows no willingness to accept papal authority, says Cardinal Zen