VATICAN. 23/0904 - Theo nguồn tin ngoại giao tại Tòa Thánh Vatican, ban hợp xướng Alexandrov, tức ban hợp xướng cũ của Hồng Quân Liên Sô duới thới Cộng Sản sẽ trình diễn tại Vatican vào ngày 15 tháng 10 để kỷ niệm năm thứ 26 ngày Đức Giáo Hoàng được bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng.

Chi tiết buổi trình diễn chưa được loan báo, nhưng các nhà ngoại giao Nga tại Tòa Thánh cho biết thỏa thuận giữa hai bên hầu như đã chắc chắn.

Ban hợp xướng nổi tiếng này gồm cả các nhạc công và 200 ca viên. Ban nhạc được đặt tên là Alexander Alexandrov. Tên này là tên của một nhạc sư của nhạc viên Moscow đứng ra thành lập ban nhạc gồm toàn giọng nam vào năm 1928.

Nhà ngoại giao Nga xin được dấu tên, làm việc tại Rome cho biết buổi trình diễn âm nhạc của nhạc đoàn Nga là một dấu hiệu chứng tỏ mối bang giao giữa Nga và Tòa Thánh đang tiến triển tốt đẹp, đặc biệt là từ khi Đức Giáo Hoàng trao tặng lại nhân dân và Giáo Hội Chính Thống Nga bức hình Đức Mẹ Kazan

Buổi trình diễn âm nhạc sẽ diễn ra tại đại thính đường Phaolô VI và buổi tối ngày 15 tháng 10 và ngày hôm sau, ĐGH cử hành thánh lễ mừng 26 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng.

Tưởng cũng nên nhắc lại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người ở ngôi vị Giáo Hoàng lâu vào hàng thứ ba. Hai vị ở ngôi Giáo Hoàng lâu hơn là đức Piô IX được 32 năm và thánh Phêrô được 34 năm