(CNS 28/06/2004). Các nữ tu dòng Tiểu Muội Thánh Phanxicô Chầu Thánh Thể Thường Trực đã liên tục chầu Thánh Thể 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong tuần liên tục từ năm 1878 cho đến nay. Luôn luôn trước Mình Thánh Chúa có ít nhất hai nữ tu cầu nguyện.

Dòng Tiểu Muội Thánh Phanxicô Chầu Thánh Thể Thường Trực đã được thành lập từ năm 1849 tại Milwaukee, Hoa Kỳ. Sau đó, nhà dòng được dời về La Crosse từ năm 1871. Chị Cristeen Custer, phụ trách truyền thông của nhà dòng cho biết: “Truyền thống chầu Thánh Thể thường trực nhắc nhở chúng ta, giờ này sang giờ khác, về sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta và nhu cầu của chúng ta phải hiện diện trong những anh chị em khác”.

Hiện nay có khoảng 2100 người gồm các nữ tu và nhiều anh chị em giáo dân thường xuyên chầu Thánh Thể theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, của người dân thành La Crosse và Wisconsin, và của nhiều người trên thế giới.

Hiện nay, tại nhiều nước đang có những nỗ lực cổ suý việc chầu Thánh Thể. Anh chị em giáo dân được khuyến khích dành ra ít nhất là 1 giờ trong một tuần để cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.