Rước kiệu và mừng Lễ Mẹ LênTrời, Bổn Mạng Gx, Đức Mẹ La Vang, Miami.

Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã thưởng ban cho Đức Mẹ (3 đặc ân khác là: Mẹ Thiên Chúa - Mẹ trọn đời đồng trinh - Mẹ vô nhiễm nguyên tội). Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, có nền tảng trong Thánh Kinh và qua dòng thời gian với niềm tin của các thế hệ Ki-tô hữu, đã chín mùi vào ngày 01-11-1950 khi Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII công bố: "Sau khi đã mãn cuộc đời dưới đất, Đức Maria được đem về trời cả xác hồn".

Xem Hình

Hoà chung trong niềm vui của Giáo Hội, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Tgp Miami, nhận Đức Mẹ làm Bổn Mạng, đã có cuộc rước kiệu và Thánh Lễ trọng thể cảm tạ Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ. Đúng 8:00 tối, quí sơ, các Hội đoàn và anh chị em giáo dân qui tụ trong hội trường để tham dự nghi thức khai mạc cuộc ruớc. Kiệu Đức Mẹ được trang hoàng với các bông hoa càng làm tăng thêm vẻ đẹp của Đức Mẹ. Bốn anh em của Đoàn Hiệp sĩ Kha-luân Bố phụ trách khiêng kiệu cùng 4 em thiếu nhi cầm dải băng. Sau khi cha Quản xứ dâng lời nguyện chúc tụng Chúa, tôn vinh Mẹ và cầu nguyện cho Giáo xứ, đoàn rước bắt đầu với Thánh giá nến cao, các em Thiếu nhi, Ban Tiếp đón, Hội CBMCG, Ban TTV/TT và LC, Đoàn Hiệp sĩ, Ban TV, quí Sơ, Ca đoàn, cha chủ tế và anh chị em giáo dân đi sau kiệu Mẹ. Nhìn đoàn người với nhiều màu sắc, vừa đi vừa hát những bài thánh ca ca tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria thật trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh Lễ được bắt đầu sau khi kiệu Mẹ và toàn thể anh chị em giáo dân đã ổn định trong nhà thờ. Có thể nói lòng sùng kính và yêu mến của mọi Ki-tô hữu nói chung, và của người tín hữu Việt Nam dành cho Đức Mẹ thật là tuyệt vời qua số người tham dự Thánh Lễ tối nay. Nhà thờ không còn chỗ trống. Trong bài giảng, cha QX đã nhấn mạnh đến tấm gương của Đức Mẹ: "- Mẹ là người mẹ can đảm, vượt thắng những gian khó để đến thăm người chị họ Elizabeth ở vùng cao - Mẹ là người mẹ quảng đại khi chia sẻ niềm vui cho nhân loại - Mẹ là người mẹ của niềm tin, tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa". Và ngài kết luận với việc mời gọi mọi người, nhất là các bà mẹ, luôn theo bước chân Đức Mẹ can đảm, quảng đại và trung thành trong đời sống người Ki-tô hữu.

Sau Thánh Lễ, mọi người được mời ra ngoài trước nhà thờ cùng chia sẻ niềm vui của ngày Lễ mừng Bổn Mạng Giáo xứ với tiệc trà gồm bánh ngọt và nước uống.

Xin cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại một người Mẹ thánh thiện, khiêm nhường và đầy lòng yêu thương. Xin Đức Mẹ La Vang luôn cầu bầu cùng Chúa cho Giáo xứ chúng con luôn hiệp nhất và yêu thương với sứ mạng làm chứng nhân cho Chúa giữa xã hội hôm nay. Amen

BTT Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Miami.