Các quan chức Pháp đã đóng cửa 20 đền thờ Hồi giáo trong một chiến dịch nhằm loại bỏ sự lây lan của Hồi giáo cực đoan.

“Không có nơi nào ở Pháp cho những kẻ kêu gọi và kích động hận thù trong các nơi cầu nguyện và trong các đền thờ Hồi giáo,” Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve tuyên bố như trên. Ông cũng tiết lộ rằng khoảng 80 người đã bị trục xuất khỏi Pháp, và một con số đông hơn nhiều sẽ bị trục xuất trong nay mai.

Có khoảng 2,500 đền thờ Hồi giáo và hội trường cầu nguyện tại Pháp, trong đó ước lượng có đến 120 cái bị nghi ngờ khuyến khích khủng bố.