Một công tố viên Pháp đã đóng lại hồ sơ một cuộc điều tra nhắm vào Đức Hồng Y Philippe Barbarin của tổng giáo phận Lyon. Đức Hồng Y đã bị cáo buộc không báo cáo các vụ lạm dụng trẻ em do một vài linh mục trong giáo phận của ngài gây ra.

Công tố viên kết luận rằng không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Đức Hồng Y đã che giấu những bằng chứng về sự lạm dụng. Đức Hồng Y Barbarin luôn nói rằng ngài đã có hành động ngay lập tức đối với một linh mục lạm dụng ngay khi ngài nhận được khiếu nại.

Từ năm 1986 đến năm 1991, linh mục Bernard Preynat lạm dụng một số trẻ hướng đạo sinh tại một giáo xứ gần Lyon. Năm 1990, khi giáo phận nhận được các tố cáo, linh mục Preynat đã bị trục xuất khỏi giáo xứ nhưng linh mục này không bị huyền chức.

Năm 2014 một cựu hướng đạo sinh, 40 tuổi, nhận thấy Preynat vẫn được phép tiếp xúc với trẻ em, nên đã viết thư cho Đức Hồng Y Barbarin. Ngài đã trở thành tổng giám mục Lyon vào năm 2002 sau khi vụ việc xảy ra hơn 10 năm. Đức Hồng Y Barbarin đã mở một cuộc điều tra, và đình chỉ linh mục Preynat khỏi các thừa tác vụ, và cấm ông không được làm việc mục vụ như một linh mục, vào tháng Tám năm 2015.

Năm 1989, một linh mục khác của giáo phận có một mối quan hệ tình dục với một cậu bé 14 tuổi. Khi câu chuyện bị vỡ lở, vị linh mục này bị huyền chức ngay lập tức và một vụ án dân sự được khởi tố.

Trong cùng một giáo xứ đó, một linh mục thứ ba, Jérôme Billioud, đã bị buộc tội lạm dụng một cậu bé 16 tuổi tên là Pierre, bây giờ là một công chức cao cấp ở Paris.

Hai trường hợp đầu tiên xảy ra 20 năm trước khi Đức Hồng Y trở thành tổng giám mục Lyon. Vụ thứ ba, liên quan đến linh mục Billioud làm cho tất cả mọi người bao gồm các thành viên trong giáo xứ địa phương sững sờ.

Báo chí quyết liệt muốn loại trừ Đức Hồng Y Philippe Barbarin nhưng các cuộc điều tra cho thấy Đức Hồng Y Barbarin luôn có hành động thẳng thắn ngay lập tức ngay khi ngài nhận được các khiếu nại.