KỶ NIỆM 800 NĂM ƠN XÁ GIẢI : Đức Thánh Cha PHANXICÔ HÀNH HƯƠNG ASSISI

(04/08/2016) Nhân kỷ niệm 800 năm Thánh ân Xá giải, Đức Thánh Cha Phanxiô đã thực hiện một chiều hành hương tại Assisi. Nghi lễ xá giải do thánh Phanxiô lập ra để xin Chúa tha thứ lỗi lầm của những người nghèo khó.

Vào năm 2013, sau khi được bầu kế vị thánh Phêrô, vị tân giáo hoàng lấy tông hiệu là Phanxicô, thánh bổn mạng của nước Ý, đã hành hương tại Assisi.

Chiều nay, sau khi cầu nguyện tại nguyện đường Portioncule nằm trong khuôn viên vương cung Thánh đường Sainte-Marie des Anges do thánh Phanxicô trùng tu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói : ‘‘Thật là khó khăn khi tha thứ cho người khác ! Nhiều người phải sống khép mình trong oán hận chỉ vì không biết tha thứ, làm suy sụp đời sống của chính họ và bao người khác, thay vì thanh thản tìm được niềm an vui.’’

Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến Assisi vào lúc 15 giờ 30 và đã được hàng ngàn tín hữu hành hương nhiệt liệt nghênh đón, trong khí hậu oi ả của nước Ý.

Cách nay tám thế kỷ, năm thánh Phanxicô 23 tuổi, ngài đã từ bỏ giầu sang, vâng theo thánh ý Chúa, tu sửa nhiều ngôi thánh đường ở Assisi, đồng thời chấn hưng Giáo Hội. Thánh nhân đã sửa sang nhiều ngôi thánh đường đổ nát ở Assisi trước khi lập Dòng Phanxicô.

Vào năm 1216, Đức Thánh Cha Honorius III ban phép thánh nhân cử hành hàng năm nghi lễ xá giải miễn phí cho người nghèo.

Đức Thánh Cha Phanxicô tán dương Hội thánh cho người nghèo, đã đến hành hương tại quê hương của kinh hòa bình :

‘‘Lạy Chúa từ nhân,

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục

Ðem an hoà vào nơi tranh chấp…’’

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Sau khi chào từ biết các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở về Roma vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Lê Đình Thông