TRẠI HIỆP NHẤT HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT LẦN X

Theo chương trình của Phong Trào THIẾU NHI THÁNH THỂ Giáo Phận Phan Thiết, mỗi 02 năm 01 lần ( năm lẻ) là dịp huấn luyện chuyên môn cho các Huynh Trưởng trong Giáo Hạt. Và cũng mỗi 02 năm 01 lần ( năm chẳn) có Trại Hiệp Nhất Huynh Trưởng dành cho tất cả Huynh Trưởng trong Giáo Phận. Năm nay, vào hai ngày 20- 21 tháng 7 năm 2016, TRAI HIỆP NHẤT HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT LẦN X được tổ chức tại Giáo Xứ Phước An, Hạt Hàm Tân. Qui tụ gần 700 Huynh Trưởng tham dự với chủ đề: DẤN THÂN & PHỤC VỤ một cách đặc biệt trong NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA.

Xem Hình

Trong Thánh Lễ khai mạc sáng ngày 20/7/2016 tại nhà thờ Phước An đã không đủ chỗ để các Huynh Trưởng tham dự, nên một số phải ở ngoài hành lang nhà thờ để tham dự thánh lễ do Cha Quản Hạt Hàm Tân thay mặt Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự cùng với các Cha Tuyên Úy và các Cha đồng tế. Chính trong sự Hiệp Nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể trong Thánh Lễ mà niềm vui luôn rạng rỡ trên khuôn mặt Quí Cha đồng tế và của các trại sinh. Sức sống và niềm vui mới đó còn lan tỏa suốt hai ngày của TRẠI HIỆP NHẤT HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT LẦN X.

Tiếp theo là các bài khóa:

- ƠN GỌI & SỨ MẠNG HUYNH TRƯỞNG do Cha Anrê Lương Vĩnh Phú, Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận trình bày.

- LỊCH SỬ PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ THẾ GIỚI 100 NĂM và PHONG TRÀO TNTT VIỆT NAM; TÓM LƯỢC ĐẠI HỘI VỀ ĐẤT HỨA VI TẠI HOA KỲ do Cha FX. Nguyễn Quang Minh, Tuyên Úy PT. TNTT Giáo Phận trình bày.

- KỶ NĂNG SINH HOẠT, TẬP HÁT, LỬA TRẠI, SA MẠC… do Các Trưởng trong Ban Nghiên Huấn Giáo Phận trình bày.

Với một không gian rộng rãi, các cơ sở vật chất rất tiện nghi, nhiều cây xanh, tươi đẹp rợp bóng mát của khuôn viên nhà thờ và nhà xứ, cùng với cả một diện tích rất lớn của Giáo Xứ Phước An, đã làm gia tăng sự Hiệp Nhất con người với thiên nhiên, môi trường Xanh, sạch, Đẹp và giữa các trại sinh với nhau, khi học hỏi, giao lưu, chia sẻ…

Kết thúc hai ngày Trại Hiệp Nhất Huynh Trưởng Giáo Phận Phan Thiết lần X là Giờ Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể và nghiêm trang.

Tất cả đã làm nên niềm vui, an lành, hạnh phước và tràn đầy sức sống mới, để mỗi Huynh Trưởng ngày càng hăng say Dấn Thân, Phục Vụ, cách riêng cho các em thiếu nhi tại Giáo Hội địa phương, hầu đem lại nhiều hoa trái tốt đẹp như Lòng Chúa Mong Ước.

BBT. TNTT. GP. PHAN THIET