Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đưa ra phán quyết trong một trường hợp được coi là một thử nghiệm quan trọng đối với việc bắt buộc các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm tránh thai Obamacare.

Trong một phiên họp ngắn nhưng nhất trí, Tòa án tối cao gửi trả vụ Zubik v. Burwell trở lại cho tòa án cấp dưới, yêu cầu xét tòa án này xác định xem có thể đạt được một thỏa hiệp với các tổ chức Công Giáo đang kiện chính quyền Obama trong việc bắt buộc họ phải đóng bảo hiểm ngừa thai cho nhân viên trong chương trình chăm sóc sức khỏe.

Các thẩm phán Tòa án Tối cao đã không thể đạt được một phán quyết trong vụ án sau khi họ họ bị giằng co với tỷ số 4-4 sau cái chết của Antonin Scalia, một thẩm phán có khuynh hướng phò sinh.

Tuy tòa án tối cao không đưa ra được một phán quyết cụ thể nào, các nữ tu dòng Tiểu Muội Cho Người Nghèo xem quyết định này như một chiến thắng vì cho đến khi một phán quyết cuối cùng được ban hành, các nguyên đơn sẽ không phải chịu hình phạt vì không tuân theo các quy định của luật Obamacare.